26.04.23 DI Handel Nyheder

Rekordomsætning men faldende aktivitet for detailhandlen i 2022

Tallene fra DI Handels nye årsrapport for detailhandlen viser, at omsætningen for branchen, ved første øjekast, har haft et stærkt år på det overordnede niveau. Detailhandlen omsatte for 418 mia. kr. i 2022 svarende til en stigning på 3,5 pct. sammenlignet med 2021. Dog viser årsrapporten også, at forbrugerpriserne har været på himmelflugt i 2022, hvilket udhuler omsætningsstigningen så meget, at der har været et fald i salgsaktiviteten, når omsætningen korrigeres for prisstigningerne.

Detailhandlens omsætning lander for 2022 på et rekordhøjt niveau på 418 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. sammenlignet med 2021. Detailomsætningen har fra 2016 til primo 2020 set en jævn stigning i omsætningen. Det billede ændrede sig dog i takt med coronakrisen, hvor detailhandlen så et indledende kortvarigt fald i omsætningen, som derefter blev erstattet af en stigning til et niveau, som lå over præ-corona perioden. Samlet set, har der siden coronakrisens udbrud været en omsætningsgevinst på 76,5 mia. kr. i forhold til trenden fra før coronakrisen (januar 2016 til og med februar 2020). Noget af værdien i denne omsætningsgevinst bliver dog udhulet af de prisstigninger, der har fundet sted sideløbende.

På tværs af underbrancher, har omsætningsudviklingen været varierende.

Detail

ÅRSRAPPORT DETAILHANDLEN 2022

Se DI Handels årsrapport for detailhandlen for 2022 her.

Detailhandel med forbrugerelektronik har set en tilbagegang på 26,3 pct.

Det er underbranchen ”tankstationer”, som har set den største stigning i omsætningen med en vækst på 32,1 pct. fra 2021 til 2022. En stor del af denne vækst må dog tilskrives de højere priser på energi, som i store dele af 2022 har presset priserne for at få tanket bilen op. Underbranchen ”detailhandel med beklædning og fodtøj” har igen i år set en stigning i omsætningen og i år lyder den stigning på 8,7 pct. sammenlignet med 2021. Det er hovedsageligt den fysiske del af salget af beklædning og fodtøj, som ligger indenfor denne underbranche. Resten af omsætningen kommer gennem e-handel og er derfor placeret i underbranchen ”internethandel, postordre mv.”.

30.05.23Vi rådgiver digNyhed
En faglig voldgift slår fast, at forbund som udgangspunkt ikke kan videreføre lønforhandlinger til behandling i det fagretlige system. Afgørelsen har principiel betydning for flere overenskomstområder.

Netop ”internethandel, postordre mv.” er den underbranche, som har set det næststørste fald i omsætningen. Her har der været en tilbagegang på 11,0 pct. fra 2021 til 2022, hvor omsætningen dermed lander på 41,8 mia. kr. Det største omsætningsfald er derimod set for underbranchen ”detailhandel med forbrugerelektronik”, som har set en tilbagegang på hele 26,2 pct. sammenlignet med 2021.

Samlet set har der været omsætningsstigninger i 6 ud af 8 underbrancher og dermed omsætningsfald i 2 underbrancher.

imagefi4qu.png

Billedet er dog mindre positivt, når der tages højde for inflation

2022 har været et år med høj inflation, og når der ses på det sæsonkorrigerede detailomsætningsindeks, som bl.a. korrigerer for prisstigninger og dermed viser udviklingen i solgte mængder, er salget faldet med 4,7 pct. fra 2021 til 2022. Med andre ord, har der været en nedgang i aktiviteten i detailhandlen, hvilket vidner om en branche, der begynder at være presset.

Fordelt på overordnede varegrupper er det særligt ”fødevarer og andre dagligvarer” og ”andre forbrugsvarer”, som har set fald i aktiviteten på hhv. 4,8 pct. og 6,1 pct. Derimod har varegruppen ”beklædning mv.” set en stigning i aktiviteten på 3,4 pct. og vidner altså om, at det fortsat går godt indenfor denne varegruppe (se underbranchernes fordeling i varegrupperne i bilag: Bilag - DST ).

imageyu7ni.png

Følger din virksomhed med i markedsudviklingen? Brug DI Handels interaktive dashboards

Husk, at du som medlem af DI Handel altid kan se de seneste tal for engros- og detailhandlen i DI Handels interaktive konjunkturbarometre. Du kan bl.a. bruge de interaktive dashboards til at sammenligne din virksomheds omsætningsudvikling i forhold til markedet.

Relateret indhold