GettyImages
24.05.23 DI Handel Nyheder

ESG-rapportering og de kommende standarder er også vigtigt for mindre handelsvirksomheder!

ESG-rapportering afføder mange spørgsmål hos virksomhederne. Derfor inviterede vi Malene Dall Sørensen, juridisk konsulent i DI, til juridisk morgenbriefing. Malene gjorde os klogere på ESG-rapportering og understregede, at alle virksomheder bør komme i gang med at rapportere på bæredygtighed – også selvom din virksomhed ikke er omfattet af EU-direktivet om rapportering.

Du har sikkert hørt bogstavkombinationen mange gange før: E S G - men hvad står de for, og hvilken betydning har dette for din virksomhed? I juni 2022 blev EU direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vedtaget. Direktivet medfører, at større virksomheder skal rapportere på bæredygtighed som en del af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

På næste juridiske morgenbriefing den 30. maj 2023 kl. 9.00 – 9.45 har vi inviteret Mie Nancy Grouleff, konsulent og advokatfuldmægtig i DI. Mie vil sætte fokus på 1) hvordan virksomheder beskytter deres rettigheder gennem immaterialretten (patent-, design-, ophavs- og varemærkeret), 2) hvorfor det er vigtigt og 3) hvad konsekvenserne kan være, ved at virksomheder ikke har styr på deres immaterielle rettigheder.

Hvad står ESG for:

E (miljø) – Virksomhedens påvirkning på klima og miljø.

S (sociale forhold) – Virksomhedens bidrag til et mere retfærdigt og fair samfund.

G (god selskabsledelse) – Etik, ledelse, beslutningsprocesser og rapportering.

ESG-rapportering er en måde at evaluere din virksomheds påvirkning af samfund og miljø, der ligger udover de finansielle resultater.

For at sikre, at virksomhedernes ESG-rapportering er ensartet, fastlægges de detaljerede rapporteringskrav i særlige standarder: European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Læs mere om standarderne her: European Sustainability Reporting Standards - ESRS

Hvilke virksomheder er omfattet, og hvornår træder reglerne i kraft?

Fra 2024 skal alle børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte samt pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber rapportere på bæredygtighed inden for ESG. Fra 2025 skal alle virksomheder – både børsnoterede og ikke børsnoterede – med over 250 ansatte rapportere på bæredygtighed. I 2026 vil de resterende børsnoterede virksomheder blive omfattet, med undtagelse af mikro-virksomheder.

Selvom din virksomhed ikke er omfattet af direktivet, er det en rigtig god idé at komme i gang med ESG-rapporteringen allerede nu. Rapportering vil give din virksomhed en bevidsthed om jeres udfordringer og ruste jer til at træffe mere bæredygtige beslutninger i fremtiden. Malene Dall Sørensen, Konsulent

Er der fordele ved at rapportere på ESG?

ESG-rapporteringen skaber en større bevidsthed om bæredygtighed i din virksomhed, som kan medvirke til en mere ansvarlig virksomhedsdrift og hjælpe med at identificere både positive og negative påvirkninger inden for miljø og klima samt sociale og forretningsmæssige forhold. Desuden kan rapportering på ESG indebære en konkurrencefordel og gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads. Det skyldes, at rapporteringen øger din virksomheds transparens og troværdighed – både om din virksomheds profil, om positive initiativer inden for bæredygtighed, og hvor der er plads til forbedring i forhold til bæredygtigheds-indsatser. Det kan være med til at tiltrække både investorer, samarbejdspartnere, kunder og dedikerede medarbejdere.  

Her kan du læse 4 gode grunde til at arbejde med bæredygtig og ansvarlig omstilling | Virksomhedsguiden.

Hvor kan din virksomhed få vejledning?

Erhvervsstyrelsen har lavet en digital vejledning, der skal hjælpe danske virksomheder med den  bæredygtige omstilling. Find den her: Bæredygtig omstilling | Virksomhedsguiden. Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i DI, har udtalt, at vejledningen er ”præcis hvad SMV’er har brug for her og nu”: Ny vejledning om bæredygtig omstilling er præcis hvad SMV'er har brug for.

Relateret indhold