Colourbox
31.05.23 DI Handel Nyheder

Forbrugerombudsmanden om rabatkoder og salgsfremmende udtryk

Bliver en vares “normalpris” påvirket af en rabatkode? Og må I anvende udtryk som ”Skarp pris”, ”Chokpris”, ”Spotpris” og ”Discountpris” uden at oplyse, hvad varen tidligere har kostet? Forbrugerombudsmanden har svaret på disse spørgsmål.

Baggrund

Når I sætter en vare på tilbud, hvor tilbudsprisen bliver sammenlignet med normalprisen (fx ”Før 100 kr., nu kun 75 kr.”/”Spar 25 %”), skal varen have været udbudt til sin normalpris i mindst 30 sammenhængende dage, før varens tilbudspris kan sammenlignes med denne pris. Det samme gælder, hvis I bruger ”tilbudspriser” eller ”kampagnepriser” eller på anden måde giver indtryk af, at prisen på den pågældende vare tidligere har været højere. ”Normalprisen”, som tilbudsprisen sammenlignes med, er den laveste pris, en vare har kostet de seneste 30 dage. Desuden må tilbudsprisen kun markedsføres i ”en kort periode”, hvilket som udgangspunkt er 10 dage.

Forbrugerombudsmanden besvarer løbende ofte stillede spørgsmål om prismarkedsføring, som kan læses her. Senest har Forbrugerombudsmanden besvaret spørgsmål om rabatkoder og salgsfremmende udsagn, som både er relevante for jer der 1) tilbyder rabatkoder, f.eks. via influencers eller i jeres nyhedsbreve og 2) anvender salgsfremmende udtryk som ”Skarp pris”, ”Chokpris” og ”Spotpris”. I kan læse Forbrugerombudsmandens svar på disse spørgsmål her:

1. spørgsmål:

Har markedsføring af en rabatkode på sociale medier eller gennem jeres nyhedsbrev, som fx giver 20 % rabat på jeres hjemmeside, betydning for ”normalprisen” ved fremtidige prisnedsættelser?

Svar:

Hverken influenceres rabatkoder på sociale medier eller rabatkoder, som bliver sendt ud til jeres nyhedsmailsmodtagere, er ”personlige” rabatkoder. Derimod er der typisk tale om en rabatkode, der meddeles forbrugerne generelt, da rabatkoden kan bruges af flere. Der er derfor ikke reelt tale om personaliserede prisnedsættelser, og rabatkoden er derfor en meddelelse om prisnedsættelse. Den normalpris, som I angiver ifm. jeres fremtidige prisnedsættelser på hjemmesiden, skal derfor angive 20%-rabatprisen, som den laveste pris de seneste 30 dage. Det følger af prismærkningsbekendtgørelsens § 9 a, stk. 1.

Prismærk-nings-bekendt-gørelsens § 9 a

Efter § 9 a i prismærkningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 28. maj 2022, skal enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.

Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, anses som normalpris, den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 14 dage.

Af stk. 3 fremgår, at hvor prisnedsættelsen i en sammenhængende markedsføringskampagne øges progressivt, anses normalprisen som den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.

2. spørgsmål:

Må I reklamere med udtryk som ”Stærk pris”, ”Skarp pris”, ”Månedens pris”, ”Fødselsdagspris” o.l. uden at oplyse, hvad varerne tidligere har kostet?

Svar:

Udtryk som ”Skarp pris”, ”Stærk pris”, ”Kun”, ”Chokpris”, ”Super billigt”, ”Bedste priser”, ”(Fast) lavpris”, ”Discountpris”, ”Spotpriser”, er udtryk, der ifølge Forbrugerombudsmanden ikke i sig selv giver indtryk af, at varerne tidligere har kostet mere. I kan derfor som udgangspunkt anvende disse udtryk uden at oplyse en tidligere førpris.

Bruger I udtryk, som i en konkret sammenhæng direkte eller indirekte giver indtryk af, at priserne er nedsat, skal I oplyse den lavest tilgængelige førpris inden for de seneste 30 dage. Det følger af prismærkningsbekendtgørelsens § 9a.

Det er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tilfældet, hvis det er sat sammen med tidsmæssige begrænsninger på priserne, f.eks. ”månedens skarpe priser”, ”ugens stærke priser”, ”månedens pris”, ”fødselsdagspris” eller lign., da dette kan give gennemsnitsforbrugeren indtrykket af, at de varer, der markedsføres, er billigere, end de hidtil har været, og at priserne derfor er nedsat.

Relateret indhold