14.05.24 DI Handel Nyheder

Forbrugermyndigheder fraråder klimaudsagn om kompensationsordninger

Forbrugerombudsmanden og de nordiske forbrugermyndigheder fraråder virksomheder at anvende generelle udsagn som f.eks. ”CO2-neutral” og ”klimakompenseret” og opfordrer derimod til, at I beskriver, hvad jeres virksomhed konkret gør for at kompensere for CO2-udledningen.

De nordiske forbrugermyndigheder i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige oplever, at produkter i stigende omfang bliver markedsført med udsagn som ”CO2-neutral”,  ”klimakompenseret” eller tilsvarende med den begrundelse, at virksomheden har købt klimakreditter i projekter, der binder CO2 fra atmosfæren, eller fordi der med projektet undgås en CO2-udledning.

Forbrugerombudsmanden skriver i sin pressemeddelelse, at eksempler på sådanne projekter kan være opsætning af anlæg med vedvarende energi, skovrejsning eller skovbevarelse. Fælles for disse er, at det i praksis har vist sig svært at dokumentere klimaeffekten af projekterne.

Derfor fastslår de nordiske forbrugermyndigheder nu, at markedsføring af et produkt som ”CO2-neutralt”, ”CO2-kompenseret” og lignende baseret på klimakompensation nemt kan vildlede forbrugerne.

Læs det nordiske standpunkt om brug af udsagn om klimakompensation i markedsføring her.

Krav om dokumentation

Miljø- og klimaudsagn er udsagn om faktiske forhold, der skal kunne dokumenteres. Det fremgår af markedsføringslovens § 13. For at kunne dokumentere, at der er sket CO2-kompensation, f.eks. gennem projekter, skal der tages højde for en række anerkendte problematikker ved sådanne projekter:

  • At CO2-kompensationen ikke ville have fundet sted uden projektet (additionalitet),
  • At projektets klimaeffekt er permanent (permanens),
  • At klimaeffekten finder sted samtidig med eller umiddelbart efter udledningen (samtidighed),
  • Og at der ved projektet ikke blot sker udledning et andet sted, sådan at der reelt er en klimaeffekt (lækage).

Se mere i Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om problemstillingen.

Forbrugerombudsmandens anbefaling

Beskriv hvad I gør! Forbrugerombudsmanden anbefaler, at I beskriver, hvad I gør uden at love forbrugerne, at CO2-udledningen ved et produkt eller en aktivitet bliver kompenseret eller neutraliseret. Som eksempel anbefaler Forbrugerombudsmanden at skrive: ”For hver solgte [produkt] støtter vi [fx plantning af nye træer] gennem [klimaprojekt], hvorved der over de næste 20 år bliver bundet [antal kg/tons] CO2”.

Læs mere om reglerne for miljømarkedsføring i Forbrugerombudsmandens Kvikguide eller på vores hjemmeside om Greenwashing

Læs tidligere praksis fra Forbrugerombudsmanden på området: ”Ikke tilstrækkeligt at sandsynliggøre rigtigheden af CO2-kompensation” og ”Vildledende at markedsføre et elprodukt med to blade grundet utilstrækkelig CO2-kompensation af kunders årlige elforbrug”.

 

Relateret indhold