GettyImages
03.06.24 DI Handel Nyheder

Sådan anmelder du ulovlige produkter fra Temu og andre onlineplatforme

Billige plastikdimser, farligt legetøj, kemi i tøjet og ulovlige produkter. Det kan være nogle af de ting man finder, hvis man handler på onlineplatforme som Temu og Shein, og selvom de er nogle af de mest foretrukne platforme for danske forbrugere, så skal de overholde reglerne.

Onlineplatforme, som Temu og Shein, bliver mere og mere populære hos danskerne, og kombinationen af det store udvalg, en meget aggressiv markedsføring og lave priser, har betydet, at de på kort tid har fået en god bid af markedet på e-commerce.

Analyse: Temu stormer frem på det danske marked

Der har dog også været rigeligt med sager i offentligheden, hvor enten platformen eller sælgerne på platformen ikke overholder de regler, der gælder, når erhvervsdrivende sælger og sender produkter til Danmark.

”Onlineplatforme som Temu og Shein skal naturligvis overholde reglerne, så danske virksomheder ikke konkurrerer på ulige vilkår. Og så det bliver trygt for forbrugerne at handle på nettet”, siger Jacob Kjeldsen, branchedirektør i DI Handel.

Styrket håndhævelse

I foråret bad vi advokatfirmaet, Gorrissen Federspiel, om en redegørelse af onlineplatformes forpligtelser og ansvar. De konkluderer, at der findes et tæt net af EU-regulering for onlineplatforme, og at danske og europæiske myndigheder allerede i dag har en lang række værktøjer til at gribe ind overfor markedsføring og salg af ulovlige produkter via onlineplatforme. Nogle af værktøjerne er helt nye og fik virkning fra februar 2024 med Digital Services Act.

Du kan læse hele notatet fra Gorrissen Federspiel her

Men loven gør det ikke i sig selv. Håndhævelsen skal følge med, og det kræver, at myndighederne bliver gjort opmærksomme på eventuelle overtrædelser af reglerne:

”Vi er i dialog med relevante myndigheder i Danmark, og vi ved, at de arbejder intensivt på at føre tilsyn med onlineplatforme, herunder salg af ulovlige produkter, vildledende markedsføring mv. De samarbejder med øvrige medlemslande i EU og EU-Kommissionen, og lige netop et europæisk samarbejde om håndhævelse af reglerne overfor de store onlineplatforme er afgørende for en effektiv håndhævelse af reglerne. Både virksomheder og forbrugere kan hjælpe myndighederne ved at indsende klager med dokumentation for den pågældende overtrædelse”, fortæller Astrid Jessen, juridisk konsulent i DI Handel.

Det hjælper at klage

Det danske DSA-tilsyn, der varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har oversendt en sag om brug af tv-værter i falske annoncer på Facebook og Instagram til Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn efter indledende undersøgelser. Læs pressemeddelelsen her.

Den hurtigste måde at gribe ind overfor platforme som Temu er at bruge den lovgivning, vi har:

”Jo mere dokumentation, vi og virksomheder kan give til myndighederne, jo hurtigere kan vi få gjort noget ved ulovlige produkter fra de her onlineplatforme. Hvis vi sætter os på hænderne og udelukkende venter på mere lovgivning, så kan der gå flere år, så vi er nødt til at agere nu”, opfordrer Jacob Kjeldsen, branchedirektør i DI Handel, til.

Muligheder for at klage

På onlineplatforme såsom Temu, hvor en erhvervsdrivende sælger sine produkter via en onlineplatform, skal du først rette henvendelse til den virksomhed, som sælger produktet. Temu er forpligtet til at sørge for, at man kan finde navn, adresse, telefonnummer, mail, CVR-nummer (eller lignende) samt en selvcertificering om, at produkterne overholder reglerne i EU på hver erhvervsdrivende, der sælger produkter via platformen.

Vi har – både ved selvsyn og i vores dialog med vores medlemmer – set, at den information er mangelfuld. Og det er et brud på reglerne i Digital Services Act.

Her kan du klage til DSA-tilsynet over manglende information på onlineplatforme.

Er deres markedsføring ulovlig?

Onlineplatforme skal naturligvis også overholde markedsføringsloven, og derfor kan du bl.a. klage over vildledende tilbud og reklamer, urigtige brugeranmeldelser og mangelfulde oplysninger på hjemmesiden – ligesom du kan gøre overfor virksomheder i Danmark.

Her kan du klage over markedsføring til Forbrugerombudsmanden

Har du opdaget et farligt produkt?

Farlige og ulovlige produkter skal stoppes. Og i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, der er den håndhævende myndighed på området. Det betyder dermed også, at hvis du kan se – enten allerede på annoncen eller ved at have produktet i hånden – at produktet er farligt eller på en anden måde ulovligt, så kan du anmelde det.

Her kan du klage over farlige og/eller ulovlige produkter til Sikkerhedsstyrelsen

Er der nogen, der har kopieret dit produkt eller misbrugt dit varemærke?

Hvis dit produkt er blevet kopieret af en sælger og det er tilgængeligt på en onlineplatform som Temu, kan du henvende dig til onlineplatformen, der er forpligtet til at fjerne indhold, der krænker andres intellektuelle rettigheder. Det er typisk også den mest effektive og billige vej. Du kan henvende dig til Temu, og EU’s kontor for IP-rettigheder har lavet en oversigt over de fleste onlineplatformes klagemuligheder.

Her i Danmark kan du få råd og vejledning hos Patent- og Varemærkestyrelsen via deres Hotline om kopivarer.

Vi hører gerne fra dig

Hvis du oplever nogle af ovennævnte udfordringer med onlineplatforme som f.eks. Temu, så vil vi meget gerne høre nærmere! Det er vigtigt, at vi kender jeres udfordringer, så vi kan hjælpe jer bedst muligt. Vi tager al den viden, erfaring og eventuelle løsningsforslag med i vores dialog med myndigheder og politikere.

Relateret indhold