28.04.16 DI Handel Nyheder

B2B e-handel i Danmark udgør 112 mia. kr.

DI Handel har med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik kigget på det digitale salg for samtlige danske virksomheder. B2B og B2C e-handel udgjorde tilsammen 155 mia. kr. i 2014.

 

DI Handel har med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik kigget på det digitale salg gennem samtlige danske virksomheder og har fundet følgende fakta:

  • Danske virksomheder omsatte for i alt 3.095 mia. kr. i 2014
  • 27 pct. af de danske virksomheder udnytter de digitale salgskanaler
  • Af den samlede omsætning udgjorde salg via digitale kanaler 559 mia. kr., svarende til godt 18 pct.
  • Virksomhedernes salg via de digitale kanaler består af hhv. EDI- og web-salg (e-handel). EDI-salget udgør 72 pct. af det digitale salg, svarende til 404 mia. kr., mens e-handel udgør 28 pct. svarende til 155 mia. kr.
  • Ser man alene på e-handel, fordeler det sig med 72 pct. B2B, svarende til 112 mia. kr., mens B2C udgør 28 pct., svarende til 43 mia. kr. i 2014.

Danske virksomheder er nummer 3 i Europa til digital handel

Sammenligner vi ovenstående tal med vores europæiske kollegaer, kan vi konstaterer, at Danmark ligger på en tredjeplads, når det gælder udnyttelse af de digitale salgskanaler på 18 pct. - kun overgået af Sverige og Irland, der har en større andel af virksomheder med digitalt salg.

Ser vi på andelen af omsætningen fra de digitale kanaler fra de danske virksomheder, ligger Danmark med 18 pct. blot på en europæisk syvendeplads.

Digitalt salg cross-boarder

Der ligger et stort potentiale for virksomheder i at åbne deres digitale salg op for udenlandske kunder. Ifølge Europa-kommissionen kan et fuldt implementeret digitalt indre marked skabe op mod 3,8 mio. nye job og en ekstra vækst på op med 415 mia. euro. DI har beregnet, at det vil betyde 45.000 nye job i Danmark.

Kun 10 pct. af de danske virksomheder eksporterer via digitale salgskanaler, hvilket giver Danmark en ottendeplads i Europa.

Danske virksomheder eksporterede for godt 64 mia. kr. via digitale kanaler i 2014, hvilket svarer til ca. 5,8 pct. af den samlede eksport. Web-salget alene udgjorde kun 1,6 pct., svarende til godt 18 mia. kr.

En undersøgelse blandt medlemmerne af DI Handel viser, at 15,7 pct. af virksomhederne har eksport via e-handel. Næsten dobbelt så mange - 28,9 pct. - oplyser, at de importerer gennem onlinekøb uden for Danmark.

Relateret indhold