04.09.17 DI Handel Nyheder

Brugen af betalingsdata lempes med ny lov om betalinger

Fra 1. januar 2018 træder en ny lov om betalinger i kraft. Betalingsdata har været et stort tema i de politiske forhandlinger og er landet, så det nu er muligt at benytte i et vist omfang. Derudover åbnes der for, at forretninger kan afvise kontanter i visse tidsrum.

Et nyt betalingstjenestedirektiv (PSD2) er årsagen til, at vi i Danmark skal have en ny lov om betalinger. Hensigten med PSD2 er at indføre nye regler, som gør det lettere for bl.a. finansielle teknologivirksomheder at tilbyde deres betalingstjenester i Danmark og inden for EU.

DI Handel har i lovgivningsprocessen arbejdet for at få harmoniseret lovgivningen, for at undgå, at danske virksomheder rent konkurrencemæssigt står ringere end virksomheder fra andre EU lande.

Det primære fokus i forhandlingerne med ny lov om betalinger har også specielt været rettet mod to danske særregler ”brug af betalingsdata” og ”kontantpligten”. Begge regler er blevet lempet i et vist omfang.

Brug af betalingsdata er et vigtig redskab for mange danske virksomheder, specielt med tanke på at andre lande i EU ikke på samme måde begrænser virksomheder i brugen af be-talingsdata med nationale særregler.

Læs mere om, hvordan reglerne for brug af betalingsdata er landet.

Forretninger har fra 1. januar 2017 mulighed for at afvise kontanter i tidsrummet 22-06, hvilket kan udvides til 20-06, hvis forretningen ligger i et område med høj risiko for røveri. Der er lagt op til en evaluering af denne lempelse efter to år, hvilket DI Handel mener er meget fornuftigt.

Læs hele den nye lov om betalinger.

Relateret