17.07.17 DI Handel Nyheder

E-handel skaber værdi og bedre økonomiske resultater

Det seneste halve år har DI Handel gennemført en række analyser for at skabe et solidt datagrundlag inden for B2B e-handel. Status, præferencer og indtjening er blevet undersøgt hos både kunder og leverandører, og nu kan branchedirektør Annette Falberg præsentere et samlet overblik.

Hvor mange virksomheder har e-handel?

I dag har 27 pct. af danske virksomheder en e-handelsløsning, men det dækker over store forskelle på tværs af sektorer. Af DI’s samlede medlemskreds har 35 pct. e-handel, mens det er hele 55 pct. af DI Handels medlemmer, der har e-handel.

Hvad får virksomhederne ud af at have e-handel?

Vi har fået gennemført en stor e-handelsanalyse blandt mere end 800 B2B-virksomheder hos Epinion. Virksomheder med e-handel peger på følgende som de tre største værdiskabelser ved den digitale salgskanal:

  • Styrker virksomhedens brand
  • Forbedrer vores effektivitet
  • Øger omsætning/værditilvækst

Hvad med dem, der ikke har e-handel?

For de virksomheder, der ikke har e-handel, er der to primære barrierer:

  • De sælger komplekse produkter
  • Kunderne ønsker ikke at handle online

Det er interessant, når undersøgelsen samtidig viser, at 44 pct. af de virksomheder, der har e-handel svarer, at de sælger produkter, der er komplekse, og som typisk kræver tilpasning inden et salg.

Hvad vil kunderne have?

Den ene af barriererne hos de virksomheder, der ikke har e-handel, er opfattelsen af, at kunderne ikke vil handle online. Derfor har vi også bedt Epinion undersøge, hvad kunderne foretrækker. 7 ud af 10 af de interviewede professionelle indkøbere søger viden om potentielle leverandører online. Afhængig af varegruppe er det mellem 44 og 81 pct. af virksomhederne, der køber ind online.

For 66 pct. af de interviewede indkøbere har det betydning at kunne orientere sig i varesortiment og priser på en hjemmeside, når de skal vælge leverandør.

Hos rigtig mange indkøbere risikerer du simpelthen at blive valgt fra meget tidligt i processen, hvis kunderne ikke kan se, hvilke varer du har på hylderne og til hvilken pris – hvis de overhovedet finder dig.

Er e-handel en god forretning?

Det er det for rigtig mange virksomheder. Vi har analyseret 3.807 industri, engros- og detailhandelsvirksomheders regnskabstal for årene 2010-2015. I analysen har vi set på, om virksomheder med e-handel og e-eksport performer bedre end virksomheder uden.

Analysen viser, at indtjeningen pr. ansat er 3,5 gange højere for virksomheder, der har både e-handel og e-eksport end for virksomheder uden.

Hvordan går det med eksporten via e-handel?

Det går ikke ret godt. Det er kun 10 pct. af danske virksomheder, der sælger online til andre EU-lande. Hvis vi ser på, hvor stor en andel af virksomhederne med e-handel, der e-eksporterer ligger vi på en 20. plads i EU.

Hvis det er så god en forretning, hvorfor er der så ikke flere virksomheder, der e-eksporterer?

Når vi taler med medlemmerne er det tydeligt, at det er et spørgsmål om ressourcer og kompetencer og så en betydelig usikkerhed om, hvad man skal have styr på, hvis man vil ud over landets grænser.

Derfor har vi i DI Handel lavet et forslag til regeringen om en fokuseret e-eksportindsats med rådgivning om eksport via e-handel – én indgang hvor virksomheder kan få skræddersyet hjælp til e-eksport. Virksomhederne skal selvfølgelig selv være med til at betale, men det er vigtigt, at der er ét sted, man henvender sig og kan blive guidet videre til forskellige eksperter. Ellers bliver det en uoverskuelig opgave.

Eksporten er afgørende for dansk økonomi, og mere og mere af handlen vil blive digital. Derfor skal vi have flere danske virksomheder til at sælge deres varer online til andre lande. Det er én af de ting, vi vil have fokus på i den kommende tid i DI Handel.

Relateret indhold