14.04.16 DI Handel Nyheder

Forlængelse af VA-ordning indtil 1. juli 2017 og revision af GDV-ordningen

Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt har bedt Trafik- og Byggestyrelsen meddele, at overgangsperioden for VA-godkendelsen bliver forlænget til 1. juli 2017. Det betyder, at produkter, der i dag har en VA-godkendelse fortsat kan markedsføres indtil denne dato.

 

Han udtaler følgende til Licitationen i dag (14. april 2016)

”Jeg er på linje med branchen her. Vi skal have ryddet op i denne ordning. Ordningen virker alt for bureaukratisk og gør det besværligt både for danske, men også udenlandske virksomheder at sælge deres pro-dukter på det danske marked. Jeg har derfor bedt Trafik- og Byggestyrelsen om at komme med et oplæg til, hvordan en ny ordning kan se ud. Derudover så ved jeg, at der er et aktuelt og presserende problem med en overgangsperiode for eksisterende VA-godkendelser, som udløber her 1. juni. Derfor har jeg bedt Trafik- og Byggestyrelsen om at forlænge denne periode til 1. juli 2017, så vi sikrer, at produkter, som allerede er godkendt i henhold til den tidligere ordning på området, fortsat kan sælges og markedsføres efter 1. juni i år”

GDV-ordningen erstattes af en ny ordning

Samtidig har Hans Christian Schmidt bedt Trafik- og Byggestyrelsen om at udarbejde et oplæg til en ny ordning, som kan erstatte GDV-ordningen.

Trafik- og Byggestyrelsen vil løbende orientere brancheorganisationerne om forløbet med at lave en ny ordning.

Relateret indhold