05.03.18 DI Handel Nyheder

Håndtering af brud på persondatasikkerheden – ny vejledning fra Datatilsynet

PERSONDATA: Som følge af den ny persondataforordning skal brud på persondatasikkerheden anmeldes til Datatilsynet senest 72 timer efter, at det er opdaget. Læs Datatilsynets vejledning og få indsigt i, hvad et brud er, hvilke brud der kræver anmeldelse samt hvornår personer, der er berørt af et brud skal underrettes herom.

Vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden

Datatilsynet har den 28. februar 2018 offentliggjort en vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden. I vejledningen fremgår det bl.a. at brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet senest 72 timer efter, at det er opdaget.

De andre vejledninger

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har tidligere udsendt andre vejledninger om persondataforordningen. Vejledningerne vedrører bl.a. overførsel af persondata til tredjelande, databeskyttelsesrådgivere, vejledning om samtykke og en generel informationspjece.

Derudover har Datatilsynet også udgivet en FAQ om persondata, hvor svar på ofte stillede spørgsmål til Datatilsynet kan findes.

Flere vejledninger på vej

Vejledningerne er en del af 13 vejledninger om persondataforordningen, som der vil blive udsendt i den kommende periode. DI Handel holder jer selvfølgelig opdateret med de kommende vejledninger. 

Bliv klar til persondata-forordningen?

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

På di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Læs mere her.

Relateret indhold