16.04.18 DI Handel Nyheder

Ny EU-forbrugerpakke har både roser og tidsler

Europa-Kommissionen har præsenteret et udspil til nye forbrugerbeskyttelsesregler i EU. I pakken lægger Kommissionen op til store bøder for at overtræde reglerne. DI er kritisk og havde hellere set, at EU ville fokusere på at styrke håndhævelsen, så virksomheder på tværs af EU konkurrerer på lige vilkår. På plussiden lægger Kommissionen op til at fjerne forbrugernes ret til at fortryde et køb på nettet, hvis varen er taget i brug.

Europa-Kommissionens nye forbrugerpakke indeholder, ifølge DI, både godt og skidt for virksomhederne. På positivsiden lægges der op til at fjerne en meget udskældt regel om, at forbrugerne har fortrydelsesret på varer, de har taget i brug, hvis de er købt på nettet. Derudover skal virksomheder, i situationer hvor forbrugere bruger deres fortrydelsesret, fremover først betale købesummen tilbage, når virksomheden har modtaget varen retur. Branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel siger:

- Vi er meget glade for, at Kommissionen har lyttet til kritikken af de to bestemmelser. Det er regler, der er vanskelige og dyre for virksomheder at håndtere i praksis, og som stiller dem i en urimelig situation.

Højere bøder løser ikke udfordringer med brodne kar
På negativsiden er der i Kommissionens forslag lagt op til store bøder for at overtræde forbrugerbeskyttelsesreglerne. Begrundelsen lyder, at der er for store forskelle i bødeniveauerne på tværs af medlemsstaterne. DI havde hellere set, at EU ville fokusere på at styrke håndhævelsen, så alle virksomheder i EU reelt risikerer at blive sanktioneret, hvis de bryder reglerne.

- Det er det forkerte redskab, der er taget fat i. De højere bøder løser ikke det problem, at man i nogle medlemsstater ikke har tilstrækkelig effektiv håndhævelse. Det er her, der skal sættes ind, hvis vi vil styrke forbrugerbeskyttelsen og ramme de brodne kar, siger Annette Falberg.

Kommissionens udspil indeholder blandt andet:

  • Fjerne forbrugernes ret til at fortryde et køb på nettet, hvis varen er taget i brug
  • I tilfælde hvor forbrugeren bruger sin fortrydelsesret ved køb på nettet: Fjerne erhvervsdrivendes pligt til at tilbagebetale købesummen, inden den erhvervsdrivende har modtaget varen retur
  • Når forbrugere handler på online markedspladser: Sikre transparens så forbrugere ved, om de handler med en erhvervsdrivende eller en anden privatperson samt skabe gennemsigtighed om betalte søgeresultater
  • Ved overtrædelse af regler om markedsføring, der påvirker forbrugere i flere medlemsstater: Medlemsstaterne skal indføre et minimumniveau for den maksimale bødestørrelse på 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning i de berørte lande. Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte højere maksimale bødestraffe.
  • Forbrugere skal have ret til ”individual remedies”, f.eks. økonomisk kompensation, hvis de er blevet udsat for en urimelig handelspraksis
  • Lettere adgang til gruppesøgsmål, hvor en gruppe af forbrugere kan gå sammen om at lade sig repræsentere af en non-profit organisation, f.eks. en forbrugerorganisation.

Udspillet skal nu forhandles med Rådet og Parlamentet. DI vil i dialog med både danske og europæiske beslutningstagere arbejde for, at det endelig kompromis tager højde for virksomhedernes udfordringer og bekymringer.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse mere her.

 

Relateret indhold