02.01.18 DI Handel Nyheder

Ny vejledning om opkrævning af gebyrer ved kortbetalinger

NYE REGLER: Fra januar 2018 træder den nye lov om betalinger nemlig i kraft. Som noget nyt er der indført et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort både i fysiske butikker som webshop. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen der fører tilsyn med, at forretningerne overholder reglerne har udarbejdet en vejledning, der uddyber de nye regler.

Indtil nu har det været tilladt for virksomheder at opkræve et gebyr, når en kunde betalte med et kreditkort og for internetforretninger har det været tilladt at opkræve gebyr hos en kunde, der betalte med et debet- eller kreditkort.

Efter nytår må en forretning dog ikke længere opkræve disse gebyrer. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på en internetforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel.

De nye regler følger af det europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD II). Forbuddet mod at opkræve gebyrer hos kunder, som betaler med betalingskort, gælder således i hele EU.

Firmakort er undtaget

Der er dog fortsat tilladt for en forretning at opkræve et gebyr, hvis en kunde anvender et firmakort. Et firmakort er et betalingskort som er udstedt til enten:

  • Virksomheder
  • Enheder i den offentlige sektor
  • Selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer,

og som er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på ovennævntes konto.

Det er dog afgørende at firmakortet kan identificeres elektronisk. For nyudstedte firmakort skal kortet også kunne identificeres visuelt.

Download vejledningen

Download vejledningen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og læs ikke mindst de oftede stillede spørgsmål om de nye regler.

Relateret indhold