04.07.17 DI Handel Nyheder

Nye retningslinjer for prismarkedsføring

De reviderede retningslinjer for prismarkedsføring træder i kraft den 1. september 2017.

Sammen med Forbrugerrådet Tænk og en række brancheorganisationer, heriblandt DI Handel har Forbrugerombudsmanden revideret retningslinjerne for prismarkedsføring. De nye retningslinjer træder i kraft den 1. september. 2017.

Forbrugerombudsmanden skriver følgende om ændringerne i en pressemeddelelse:

Det nye i retningslinjerne for prismarkedsføring er bl.a.:

  • Ifølge retningslinjerne er der ikke noget til hinder for en række tilbudsformer som før/nu, mængderabatter, kombinationstilbud og kortvarige 2-3 dages tilbud hver for sig.  
  • Det nye er, at hvis tilbuddene kombineres med hinanden, og et produkt derfor er på tilbud så ofte, at det ud fra en konkret vurdering ikke kan siges at have en reel normalpris, er prissammenligningen vildledende. Dette gælder også, hvis en erhvervsdrivende skulle vælge kun at markedsføre kortvarige tilbud (f.eks. ”weekendtilbud”, Black Friday” og lign.) på det samme produkt så hyppigt, at en normalpris ikke eller kun sjældent vil kunne forekomme.
  • I de nye retningslinjer præciseres brug af udtrykket outlet nærmere. Varer i outlets sidestilles med restvarer og restpartier og må derfor markedsføres med en nedsat pris, indtil de er solgt. Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere besparelsen i forhold til det, varerne kostede, da de blev solgt i hovedbutikken. Hvis varerne i outlettet nedsættes yderligere undervejs, må den nye pris og besparelse kun sammenlignes med varens pris umiddelbart inden den ekstra nedsættelse.
  • Det præciseres, at pga. de særlige restriktioner, der gælder ved fyrværkeri, må dette godt markedsføres i kombinationstilbud, hvori forskellige fyrværkeriprodukter indgår, og med mængderabat uden overholdelse af retningslinjernes sædvanlige krav om, hvor længe en vare skal have været solgt til normalprisen, inden den kan sælges som tilbud. Undtagelsen for fyrværkeri gælder dog kun, hvis produkterne ved mængderabat kan købes enkeltvis og ved kombinationstilbud hver for sig i samme butik.
  • Det tydeliggøres, at hvis en mængderabat på en vare, der altid sælges med mængderabat, ind i mellem gøres større, vil det være vildledende fortsat at sammenligne med 1 stk. prisen for den pågældende vare. Besparelsen ved den ekstra rabat skal sammenlignes med prisen ved den sædvanlige mængderabat. 

Du kan finde retningslinjerne her.

Relateret indhold