11.01.18 DI Handel Nyheder

Nye terminalafgifter mindsker Kinas e-handelsfordele

E-HANDEL: Fra den 1. januar 2018 blev afgifterne for post mellem lande ændret. Det medfører bl.a. fælles internationale definitioner for pakker og breve. Helt konkret betyder det, at et land som Kina ikke længere kan sende pakker under to kilo som breve og ikke længere får afgiftsnedsættelser som et uland. Det skaber grobund for fair konkurrence og vækker glæde hos brancheforeningen DI Handel.

Portotaksten fra Kina til Danmark består af en terminalafgift samt en fortjeneste til den kinesiske postvæsen. Terminalafgiften er en afgift, der dækker over de omkostningen som et modtagerland har i forbindelse med modtagelse, sortering og omdeling af breve fra andre lande. Terminalafgiften beregnes som en andel af prisen for et nationalt brev.

Terminalafgiften bestemmes af UPU/Verdenspostforeningen - et FN organ, hvor staten Danmark deltager og repræsenteres af Transportministeriet og holder kongres hvert 4. år. I den seneste kongres i Istanbul er det besluttet, at der fra 1. januar 2018 vil være nye regler og afgifter.

De væsentligste ændringer pr. 1. januar 2018

Første skridt i UPU’s såkaldte ”Integrated Product Plan” stiller krav om at vareforsen-delser altid fremsendes som maxibreve. Dernæst medfører de nye regler øgede termi-naludgifter, hvilket bl.a. betyder, at maxibreve og anbefalede breve fra f.eks. Kina stiger 64 pct. fra 2017 til 2018. Herefter stiger prisen på maxibreve 13 pct. per år frem til 2021 dvs. i alt 105 pct. fra 2018 til 2021 sammenlignet med 2017.

Det er især lande som Kina, der bliver ramt af de nye terminalafgifter, for det er hovedsageligt e-handlere herfra, der har haft gavn af de fordelagtige terminalafgifter. Hidtil har Kina haft mulighed for at sende breve op til to kilo som ”billige pakker” og på den måde sparet på omkostningerne til pakkepost. Samtidig er Kina blevet betragtet som et U-land, hvilket har medført afgiftsnedsættelser. Begge forhold er nu ændret med de nye regler fra Verdenspostforeningen, UPU.

Helt konkret betyder ændringen af terminalafgiften for en kinesisk brevpakke på 125 gram fra 4,25 til 6,50 kroner, og i 2021 vil prisen være nået 9,37 kroner.

- De nye afgifter vil betyde mindre konkurrenceforvridning, men trods en stigning på 64%, er det fortsat meget billigt at sende pakker fra Kina. Det er dog et skridt i den rigtige retning, siger branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel.

Annette Falberg
Skrevet af:

Annette Falberg

Relateret indhold