29.05.18 DI Handel Nyheder

Nyt moms- og skattetjek skal skabe trygge SMV’er

SKAT: Nu kan små og mellemstore virksomheder få gennemført et moms- og skattetjek i forbindelse med selvangivelsen 2017 og få styr på de hyppigste fejl ved indberetning af moms og skat. Det skaber tryghed og gavner relationen til kunder og samarbejdspartnere.

Det nye moms- og skattetjek gennemføres ved, at en revisor eller anden skattefaglig rådgiver gennemgår en række arbejdshandlinger for moms og skat inden fristen for selvangivelsen 2017. Moms- og skattetjekket er målrettet de områder for moms og skat, hvor SKATs erfaring viser, at der oftest sker fejl.

Moms- og skattetjekket vil således gøre det lettere for de små og mellemstore virksomheder at få identificeret og rettet op på fejl. Dette giver virksomhederne en større tryghed for, at de betaler den korrekte skat og moms.

Hvad giver moms- og skattetjekket adgang til?

Når moms- og skattetjekket er gennemført, indsendes en erklæring til SKAT, som registrerer, at virksomheden har fået gennemført tjekket. Virksomheden får dernæst adgang til at benytte sig af disse muligheder:

  • Fast hotline og adgang til at tale med den samme person hver gang, hvis virksomheden har spørgsmål om skat eller moms, fx i forbindelse med frister eller sagsbehandling.
  • Proaktivitet fra SKATs side, inden SKAT foretager et skøn af moms eller udsender den første rykker.
  • Virksomheden kan offentligt vise, at den deltager i ordningen.
  • SKAT ringer og forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes en evt. endelig afgørelse.

Læs mere om mulighederne på skat.dk/moms-skattetjek.

Hvordan foregår tilmelding?

Hvis virksomheden ønsker at tilmelde sig et moms- og skattetjek, skal den kontakte en revisor eller skattefaglig rådgiver. Det er ikke en ydelse, som SKAT stiller til rådighed, og virksomheden betaler selv for udgiften til tjekket. Revisor eller skattefaglig rådgiver gennemgår forskellige arbejdshandlinger, relateret til moms og skat. Dernæst indsender revisor eller skattefaglig rådgiver en erklæring til SKAT, og virksomheden betragtes som tilmeldt moms- og skattetjekket. Det fremgår bl.a. af SKATs hjemmeside, at virksomheden deltager i ordningen.

Læs mere om ordningen på skat.dk/moms-skattetjek

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl

Relateret indhold