25.04.18 DI Handel Nyheder

Nyt vækstteam for handel og transport

NYHED: Regeringen har netop besluttet, at Danmark skal have et nyt Vækstteam for handel og logistik. DI Handel glæder sig over initiativet, der vil styrke Danmark som handelsnation. Danske handelsvirksomheder bidrager stort til dansk omsætning og eksport, men vi har brug for flere digitale købmænd.

I Danmark lever vi af at sælge. Vi sælger viden, produkter og services. Det gælder historisk, i dag og i fremtiden. Men de danske erhvervssucceser står i en global, digital brydningstid, som udfordrer vores stolte handelsnation. Derfor skal et nyt Vækstteam komme med sit bud på, hvordan handels- og logistikerhvervet bedst understøttes og fremtidssikres i en stigende digital verden, hvor forbrugsmønstrene og indkøbsfunktioner ændrer sig markant. Og ikke mindst som følge af stigende international e-handel og nye forretningsmodeller.

- Hos DI Handel hilser vi det nye vækstteam velkommen, for vi har mere end nogensinde brug for at styrke dansk handel. Politikere, virksomheder, organisationer og medarbejdere skal huske, hvor vigtig vores evne til at sælge er for vækst og konkurrencekraft i danske virksomheder – og ikke mindst for bevarelsen af danske arbejdspladser, siger branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel.

Det nye Vækstteam for handel og logistik skal overordnet have fokus på:

  1. Tiltrækning og fastholdelse af online platforme
  2. Rammevilkår for og muligheder med omnichannel
  3. Fremtidens handels- og logistikkompetencer
  4. Rammevilkår for hele værdikæden – fra produktion til forbruger

Danske handelsvirksomheder er vigtige for omsætning og eksport

Danske handelsvirksomheder står for godt 14 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse i Danmark. Når det kommer til danske virksomheders omsætning, står handelsvirksomheder for ca. en tredjedel, og for eksporten ligger andelen på godt 22 pct. 

- Det er de færreste, som er klar over, at danske handelsvirksomheder står for 33 pct. af omsætningen i Danmark og derfor har stor betydning for dansk omsætning og eksport. Så det er bestemt et område, der skal prioriteres politisk, siger Annette Falberg.

Nødvendigt med flere digitale købmænd og nye handelskompetencer

 Tal fra DI Handels analyse om e-handelskompetencer viser, at hele 94 pct. af virksomheder, der driver e-handel føler, at de har behov for at udvide eller opkvalificere deres e-handelskompetencer. Faktisk angiver over en tredjedel, at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” oplever udfordringer ved ansættelse af e-handelskompetencer.

-  Kravene til de ansatte i vores virksomheder stiger i takt med digitalisering af salget i virksomhederne. Derfor skal vi udvikle og professionalisere deres kompetencer. Vi har simpelthen brug for flere digitale købmænd. På vores medlemmers vegne glæder det os derfor, at vækstteamet også har sat fremtidens handelskompetencer på agendaen. Det vil være med til at styrke et Danmark i vækst og balance og sikre os en større andel af den globale handel, siger Annette Falberg.

For i dag tvinges virksomheder til at tænke langt mere kommercielt og kundeorienteret end tidligere. På et transparent digitalt marked oplever kunderne ofte marginale forskelle på produkter og priser. Det flytter kundens fokus over på selve købsoplevelsen, som ofte er lige så udslagsgivende for salget.

Gode rammer og vilkår til en digital fremtid over grænser

Samtidig haster det med at få sat gang i den digitale omstilling. Markedet for e-handel er kraftigt stigende og forventes i de kommende år at vokse både nationalt og internationalt.

Derfor er det afgørende, at virksomhederne satser digitalt, hvad enten der er tale om relationssalg, løsningssalg eller avancerede e-handelskanaler. Det gælder ikke blot for de store virksomheder, men også de små og mellemstore virksomheder, som har et betydeligt potentiale og kan hente store gevinster.

Danmark er på en tredjeplads i EU, når det kommer til virksomhedernes anvendelse af digitale salgskanaler, men til gengæld er Danmark kun på en 26. plads i EU, set i forhold til andelen af virksomheder med e-handel, der sælger ud over grænserne.

- Formår vi at kombinere kommercielle kompetencer med de nye digitale muligheder, vil danske virksomheder have lettere ved at komme ud på verdensmarkedet. For konkurrencedygtige handelsvirksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe job og velstand i Danmark. Med det nye Vækstteam for handel og logistik får vi bedre rammer og vilkår til at fastholde og udbygge dansk handel og eksport, siger Annette Falberg fra DI Handel.

Læs mere: DI: Nyt vækstteam for handel og transport kan give Danmark et forspring

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl

Relateret indhold