12.04.16 DI Handel Nyheder

Opgør med momsbøvl ved e-handel

EU-Kommissionen vil gøre det lettere for virksomheder at håndtere momsafregningen, når de sælger cross-border. Ifølge DI Handel vil de annoncerede initiativer spare virksomhederne for bøvl og give en mere level playing field.

Ét sted for momsafregning

EU-Kommissionen har lanceret en handlingsplan, der skal fjerne de barrierer virksomhederne i dag oplever med håndtering af momsafregning, når de sælger til andre EU-lande. Det skal blandt andet ske igennem udvidelse af den såkaldte One Stop Shop, der betyder, at f.eks. danske virksomheder kan momsregistrere sig i andre EU-lande igennem én nationale portal. Fra One Stop Shop vil momsafregningen for det, der er solgt til andre EU-lande via e-handel, kunne håndteres gennem ét kontaktpunkt, frem for at der skal afregnes med hver enkelt lands myndigheder. Forslaget forventes præsenteret af Kommissionen ultimo 2016.

Modtagerlandets momssats gælder

Kommissionen vil derudover præsentere et forslag i 2017, der indebærer, at kunden skal betale momssatsen i modtagerlandet, frem for satsen hos afsenderlandet, som det er tilfældet i dag. Det vil ifølge DI Handel give en mere level playing field i den internationale konkurrence om kunderne.

Relateret