12.10.16 DI Handel Nyheder

Sådan kommer du i gang med at bruge data

Fire succesfulde arrangementer om brug af data er veloverstået. Deltagerne har bl.a. fået indblik i hvordan data fra Google Analytics kan bruges til at øge virksomheders performance på nettet samt ikke mindst en række værktøjer til at overvåge og forstå det digitale landskab. Tilbage er ”blot” prioriteringsarbejdet, der skal udføres for at komme i mål med de mange gode ideer og værktøjer fra arrangementerne.

Ideen bag "Brug af Data" arrangementerne var, bl.a. give deltagerne indblik i at kende, hvilke data man har adgang til, og hvorledes de kan bruges til at skabe leads eller øget salg. Der var især fokus på at give deltagerne indblik i brugen af web analytics, og hvordan data kan bruges til at skalere hjemmesidens performance. Derudover var der tips til værktøjer, der kunne give viden til konkurrentovervågning, estimering af søgeordsportefølje, etc.  Sidst, men ikke mindst, kom arrangementerne ind på den kommende Persondataforordning, der skal implementeres hos de danske virksomheder den 28. maj 2018. Her er et udpluk af emner deltagerne fik med hjem fra arrangementerne:

 • Lead generering
 • Opsætning af relevante KPI’er
 • Konverteringsrate og optimeringsmuligheder
 • Anskaffelse af trafik
 • Trakfikkilder (direkte trafik, organisk search og betalt search)
 • Customer Journey, og hvordab det kan trackes via Google Analytics
 • Forståelse af last click vs assisteret klik
 • Værdiansættelse af hjemmesidens sider
 • E-mail automations lyksaligheder
 • Konkurrentovervågning
 • Søgemaskineoptimering (SEO)
 • Landingpages

Ideer og inspiration til at løfte virksomhedernes performance var der således nok af - måske endda så mange, at deltagerne kunne få åndenød og hjertebanken ved tanken om alt det, der skal nås.

5 gåde råd til dig, der ønsker at komme i gang med at bruge data

Til samtlige arrangementer blev der stillet spørgsmål om hvorledes man kommer i gang med at bruge data. Virksomhederne sidder nemlig inde med rigtig meget data, og mængden af den kan være intimiderende. Rådene fra virksomhedscasene synes dog heldigvis at være ret ens. Her er en hurtig opsummering med 5 gode råd til at komme i gang med at bruge data:

 1. Skab overblik. Find ud af hvilke data, der allerede er opsamlet i virksomheden, og hvordan de kan benyttes.
 2. Start i det små og evaluer løbende. Afgræns opgaven og start med de mindre opgaver. Start med de data, der er til rådighed internt i virksomheden og de data som I mener er de mest valide. Mål på resultaterne og check op på om det har bidraget til at forbedre resultaterne.
 3. Fokuser på at understøtte forretningen. At skabe viden er ikke det samme som at skabe værdi og resultater.
 4. Det er tilladt at eksperimentere og fejle – og lær af jeres fejl.
 5. Husk det kulturelle og menneskelige aspekt. Det handler ikke kun om data, men også om mennesker. Det er vigtigt at forstå årsagssammenhæng i store datamængder.

Den gyldne e-handelsformel er et step på vejen til at prioritere opgaverne

De næstmest stillede spørgsmål på arrangementerne var ”Hvilke opgaver er de vigtigste? Og hvilke skal vi gå i gang med først”? I den perfekte verden kan og skal alle opgaver prioriteres efter de forretningsmæssige overvejelser. Altså en vurdering af de enkelte opgave ud fra mængden af ressourcer kontra den forventede værdi og udbytte. Dog er det en kendsgerning, at opgaverne sjældent er særlig klart beskrevet med de tilhørende ressourcetræk og estimering af udbytte.

Du kan faktisk have gavn af at kategorisere opgaverne efter den gyldne e-handelsformel og på den måde hjælpe dig på vej med prioriteringen af opgaverne. Til dem, der ikke kender den gyldne e-handelsformel, så hedder den:

Besøgende x Konverteringsrate x Ordrestørrelse = OMSÆTNING

Den kloge læser vil straks sige, ”jamen jeg blev da ikke meget klogere af prioriteringen af de opgaver, jeg skal i gang med”.

Det er korrekt, at formlen ikke hjælper med at prioritere imellem de enkelte opgaver inden for hvert område, men den hjælper med at holde styr på, hvilke opgaver der bidrager til de enkelte områder. Kan du gruppere opgaverne efter de ovennævnte områder, vil du kunne foretage en overordnet prioritering, og således være et godt skridt på rette vej.

Det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med opgaver, der forbedrer konverteringsraten eller ordrestørrelsen inden opgaver, der løfter besøgstallet. Når det er sagt, så er der altid undtagelser. F.eks. kan det være svært at foretage en konverteringsoptimering, såfremt hjemmesidens trafik er meget lav. Derfor vil et løft af besøgstallet alt andet lige hjælpe på opgaven med at løfte konverteringsraten.

Uanset hvilke opgaver, der er først eller sidst, er det vigtigt at måle effekten af dem. Uden de relevante data og de opstillede succeskriterier, vil prioriteringsspørgsmålet atter dukke op på sigt.

Guide: Brug af data

DI Handel har udarbejdet en guide til dig der ønsker at komme i gang med at bruge data.

 

Relateret indhold