01.05.17 DI Handel Nyheder

Se hvor meget e-handel, din branche har

En ny DI-undersøgelse viser, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige erhvervsbrancher benytter e-handel, og hvad størrelsen på virksomheden betyder.

Et dobbeltklik med musen, og boremaskinen eller den avancerede pumpeløsning er købt og på vej. E-handel er i stigende grad måden at købe ind på for privatkunder, og det gælder i stigende grad også, når virksomheder handler med hinanden. Det betyder nye muligheder for de danske virksomheder, men også øget konkurrence, hvis de ikke er klar til at sælge varer og ydelser over internettet – og ikke mindst fra udenlandske konkurrenter.

Ifølge Danmarks Statistik udnytter 29 procent af danske virksomheder i dag de digitale salgskanaler, hvilket giver Danmark en andenplads i EU – kun overgået af Irland. Danmark er også det land i Europa, hvor næstflest forbrugere handler på nettet, og det land med flest virksomheder – 72 procent – som har e-handlet i løbet af det seneste år.

Danske virksomheder eksporterer for mindre end 2 procent via internettet

På salgssiden er Danmark dog bagefter udlandet. Selvom andelen af danske virksomheder, der har websalg, er på niveau med andre europæiske lande, så halter Danmark bagefter med at eksportere via de digitale kanaler. Danske virksomheders eksportomsætning fra websalg udgør mindre end 2 procent af den samlede danske eksportomsætning på 1.100 mia. kr. Og når det kommer til andelen af virksomheder med e-handel, som også bruger e-handel til at eksportere, ligger på Danmark på en sølle 20.-plads i Europa. Derfor ligger der et stort potentiale for virksomheder, hvis de satser mere på digitalt salg i både Danmark og udlandet.

"Vi er i Danmark generelt godt med i feltet inden for e-handel, men vi er bagud i forhold til udlandet især på e-eksport via digitale kanaler", siger Annette Falberg, branchedirektør i DI Handel.

45.000 jobs er afhængig af digitalt eksport

Et fuldt implementeret digitalt indre marked kan ifølge Europa- Kommissionen skabe op mod 3,8 millioner nye job og en ekstra vækst på op til 415 milliarder euro. Det vil ifølge DI’s beregninger betyde, at op mod 45.000 nye job i Danmark vil afhænge af digitalt salg til det indre marked. En ny undersøgelse foretaget af Epinion for DI Handel viser, at 56 procent af danske virksomheder uden websalg tøver med at starte – blandt andet fordi de er bange for at miste de eksisterende kunder, eller de mener, deres produkter er for komplekse til at sælge via websalg. DI-undersøgelsen viser dog også, at virkeligheden ser anderledes ud.

"Vores analyse viser, at opfattelsen af, at komplekse produkter ikke kan sælges online, kan modbevises, da hele 44 procent af virksomhederne med websalg sælger komplekse produkter via nettet", siger Annette Falberg.

"Det kræver ofte mod at omstille sig til at sælge sine produkter via internettet, men vores undersøgelse viser, at det i sidste ende giver vækst, mersalg samt øget kundeloyalitet. Så der er ikke mange gode undskyldninger", siger hun.

DOWNLOAD analysen, Din branches e-handel, og få et indblik i, hvordan brugen af websalg fordeler sig inden for de forskellige brancher – og hvilke udfordringer der er for at komme i gang med websalg.

Skrevet af:

Niels Brandt Petersen, DI Business

Relateret indhold