25.09.17 DI Handel Nyheder

Skræddersyet handlingsplansforløb med fokus på e-handel og digitale kundeoplevelser på B2B markedet

Erhvervsstyrelsen tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus et gratis skræddersyet uddannelses- og handlingsplansforløb til små og mellemstore B2B virksomheder med fokus på e-handel og digitale kundeoplevelser.

 

Er din virksomhed klar til at blive opgraderet inden for digitalisering og e-handel? Så kan I deltage i Digital Vækstkultur på Erhvervsakademi Aarhus. Digital Vækstkultur er et gratis tilbud til ledere og medarbejdere i små- og mellemstore B2B-virksomheder – det koster kun jeres tid.

Formål

I forløbet har vi fokus på B2B e-handel og digitale kundeoplevelser af to grunde: 

 1. Digitalisering er en vigtig kilde til fremtidig vækst - digital tilstedeværelse er ofte afgørende for, om kunden køber et produkt eller ej, og 
 2. Virksomheder, der har succes med digitalisering, er ofte kendetegnet ved at have et meget stort kundefokus.

Målrettet forløb

Forløbet er gratis og koster kun jeres tid. I forpligter jer til at deltage med 2-3 medarbejdere i 6 workshops over en periode på 12 måneder, hvor følgende emner bliver behandlet:

 • Digitalt mindset
 • Disruption og nye forretningsmodeller
 • Muligheder og udfordringer ved e-handel på B2B
 • Den digitale platform
 • E-handel som eksportkanal
 • Digitale kundeoplevelser
 • Kundedata i praksis

Efter forløbet vil I opnå:

 • Screening af virksomhedens digitale modenhed med henblik på at skræddersy indholdet af forløbet
 • Individuelt udviklingsforløb, hvor I arbejder i praksis med et konkret, digitalt udviklingsprojekt i egen virksomhed
 • Individuel sparring med videnspersoner fra Erhvervsakademi Aarhus og mulighed for involvering af studerende
 • Netværk og sparring med øvrige deltagervirksomheder

Skræddersyet handlingsplan

Som en del af forløbet arbejder I med at udvikle en skræddersyet digital handlingsplan for jeres virksomhed. Når forløbet er gennemført, har I en digital handlingsplan, som giver en klar retning for, hvordan I kommer videre.

Tidspunkt

Hvert forløb indeholder 6 workshops. Der er mulighed for at deltage i et forløb med start februar 2018 og har en samlet varighed på ca. 12 måneder.

Hvem kan deltage

Ledere og medarbejdere i små- og mellemstore B2B-virksomheder. Små- og mellemstore virksomheder er, ifølge EUs definition, virksomheder med op til 250 medarbejdere og en årlig omsætning op til 350 mio. kr. Hver virksomhed skal deltage med min. to medarbejdere – heraf en på ledelsesniveau. Ønsker en virksomhed at deltage med flere end to medarbejdere er det også muligt.

Vil du vide mere?

Kontakt projektledere Gitte Damgaard på telefon 7228 6218 eller på mail gida@eaaa.dk eller Mette Risgaard Olsen på telefon 7228 6233 eller på mail mrol@eaaa.dk

Praktisk info

DATOER:

Til forløbet med opstart i november 2017 er der følgende mødedatoer:

Workshop 1: tirsdag d. 6/2-2018
Workshop 2: tirsdag d. 17/4-2018
Workshop 3: onsdag d. 6/6-2018
Workshop 4: tirsdag d. 14/8-2018
Workshop 5: tirsdag d. 30/10-2018
Workshop 6: onsdag d. 30/1-2019

Mødedatoer for forløbet i foråret 2018 kommer senere.

STED:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

 

Hvem står bag

Initiativet er igangsat af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med en række videregående uddannelsesinstitutioner – bl.a. Erhvervsakademi Aarhus, og er finansieret af Den Europæiske Socialfond.
Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret indhold