29.11.16 DI Handel Nyheder

Stadig uklarhed om EU’s geoblockingforslag

Rådet er i dag nået til enighed om en ny tekst til forslaget om geoblocking, der blandt andet skal forhindre uberettiget diskrimination af EU-borgere, når de handler over nettet. DI mener, at det nye forslag rummer forbedringer i forhold til det forslag, EU-Kommissionen lagde frem i maj, men der er stadig store problemer.

På enkelte områder giver det nye forslag mere klarhed over, hvilke forpligtelser virksomhederne har, hvis de sælger under den såkaldte salgspligt – en model der indebærer, at alle virksomheder skal sælge, men ikke levere, til alle kunder i EU.   En af bekymringerne blandt virksomhederne har været, hvordan man skal håndtere reklamationer, hvis sælger har solgt til en kunde, der har fået fragtet varen ud af landet. Som reglerne er i dag, skal en reklamation være omkostningsfri for forbrugeren, men med salgspligten risikerer sælger at have kunder langt væk i andre lande, og så bliver fragten væsentligt dyrere. Her er det præciseret i det nye forslag, at det er forbrugeren, der skal bære meromkostningerne for fragten ved at få varen fragtet tilbage til sælgers land, hvor den oprindeligt blev leveret.

Kunderne risikerer at købe ubrugelige varer

Der er stadig en række uklarheder i forslaget, blandt andet hvordan både sælger og forbruger skal forholde sig til, at der på mange områder er forskellige standarder og produktkrav på tværs af medlemsstaterne.   Branchedirektør Annette Falberg, DI Handel siger:

- Der er for eksempel forskel på elektriske stik og stikkontakter på tværs af landene. I praksis risikerer kunderne at købe varer, der er ubrugelige i deres land, eller i værste tilfælde direkte farlige.   - Derfor siger DI, at vejen til at få mere e-handel over grænser er, at ensrette regler og standarder i det indre marked. Så vil virksomhedernes lyst til at udvide deres marked stige, og det samme vil forbrugernes tillid. At tvinge virksomhederne til at sælge til hele EU, fratager virksomhederne muligheden for at udvikle deres forretning i det tempo, de har ressourcer til.

Svært at håndtere i praksis

Rent praktisk giver forslaget også en række udfordringer for virksomhederne, påpeger Annette Falberg:

- Det er stærkt problematisk, at virksomhederne pålægges at servicere markeder, de slet ikke ønsker at være på. Virksomheder lever af glade kunder, og derfor vil de gerne give en god kundeservice. Men hvordan skal de kunne give god kundeservice, hvis de får henvendelser på sprog, de ikke forstår og skal forklare kunderne, hvilke regler der gælder under salgspligten? Det kræver en masse tid og giver ingen reel værdi, fordi avancen bliver spist op flere gange i tidsforbrug. Oven i købet risikerer de at skade deres brand.

- Derfor er der også brug for mere klarhed over, hvordan forbrugeren bliver informeret om reglerne, når de handler under salgspligten. Den opgave skal ikke overlades til den enkelte virksomhed at løfte, understreger Annette Falberg.

Relateret