Datatilsynet har udgivet en vejledning til at hjælpe virksomheder, når der skal behandles personoplysninger. Bliv klogere i denne artikel.

26.03.18 DI Handel Nyheder

Vejledning om de registreredes rettigheder i GDPR

PERSONDATA: Datatilsynet har netop udgivet en vejledning til at hjælpe virksomhederne, når I behandler personoplysninger. Hvilke rettigheder skal I være opmærksomme på, når I registrerer oplysninger? Rettighederne skal være med til at skabe åbenhed og give de registrerede mulighed for at få indsigt i egne oplysninger. Det giver mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Datatilsynet og Justitsministeriet har den 14. marts 2018 udsendt en vejledning om de registreredes rettigheder.

Når I som virksomhed behandler personoplysninger, har de personer, I behandler oplysninger om (de registrerede), en række rettigheder, som I skal være opmærksomme på. 

Rettighederne skal være med til at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, give de registrerede mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der behandles om dem samt mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Læs også: Undgå spambøder - få styr på dine permissions

De registreredes rettigheder er:

  • Oplysningspligt (artikel 13 og 14)
  • Indsigtsret (artikel 15)
  • Ret til berigtigelse (artikel 16)
  • Ret til sletning (artikel 17)
  • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
  • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19)
  • Ret til dataportabilitet (artikel 20)
  • Ret til indsigelse (artikel 21)
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)

Du kan downloade vejledninger samt skabeloner til vejledningens skabeloner nederst på siden.

Læs også: De fire største GDPR faldgruper

De andre vejledninger

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har tidligere udsendt andre vejledninger om persondataforordningen. 

Derudover har Datatilsynet også udgivet en FAQ om persondata, hvor svar på ofte stillede spørgsmål til Datatilsynet kan findes.

Flere vejledninger på vej

Vejledningerne er en del af 13 vejledninger om persondataforordningen, som der vil blive udsendt i den kommende periode. DI Handel holder jer selvfølgelig opdateret med de kommende vejledninger. 

Læs også: De tre største faldgruber: Google Analytics og persondataforordningen

Bliv klar til persondata-forordningen

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

På di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Læs mere her

Ulla Scherfig Gilberg
Skrevet af:

Ulla Scherfig Gilberg

Relateret indhold