05.02.18 DI Handel Nyheder

Vejledning om fortegnelse samt adfærdskodekser og certificeringsordninger

PERSONDATA: Når din virksomhed behandler personoplysninger er der et krav om intern fortegnelse over behandlinger af personoplysninger. Datatilsynet og Justitsministeriet har netop udgivet en vejledning om dette, som er vigtig at være bekendt med.

Vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger og vejledningen om fortegnelse er hhv. nummer seks og syv i den række af vejledninger om databeskyttelsesforordningen, som Datatilsynet og Justistministeriet har forpligtet sig til at offentliggøre.

Vejledning om fortegnelse

Med den ny databeskyttelsesforordning følger krav om intern fortegnelse over behandlinger af personoplysninger. Formålet med fortegnelsen er at påvise og dokumentere at den behandling af persondata, der finder sted, overholder forordningens regler. Der er ingen særlige formkrav til fortegnelsen – udover at den skal være skriftlig og elektronisk. Der er undtagelser til kravet.

De andre vejledninger

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har tidligere udsendt fire andre vejledninger om persondataforordningen. Vejledningerne vedrører henholdsvis overførsel af persondata til tredjelande, databeskyttelsesrådgivere, vejledning om samtykke og en generel informationspjece.

Derudover har Datatilsynet også udgivet en FAQ om persondata, hvor svar på ofte stillede spørgsmål til Datatilsynet kan findes.

Flere vejledninger på vej

Vejledningerne er en del af 13 vejledninger om persondataforordningen, som der vil blive udsendt i den kommende periode. DI Handel holder jer selvfølgelig opdateret med de kommende vejledninger. 

Bliv klar til persondata-forordningen

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

På di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Læs mere på http://di.dk/persondata

Relateret indhold