E-business udvalget

Udvalgets fokus er på digital forretningsudvikling, teknologiindsigt og disses påvirkning af samfundet.

DI har en lang række udvalg om alt fra brede emner som forsknings-og uddannelsespolitik, skattepolitik og telepolitik til mere nicheprægede emner som e-Business i specialudvalgene. I udvalgene sidder repræsentanter fra medlemmerne sammen med DI repræsentanter.

Udvalgets deltagere udpeges af DI 

På e-businessområdet varetager DI Handel den samlede industris interesser på vegne af DI. Udvalget følger udviklingen og tendenser inden for digital business og forbereder DI og DI Handels politiske holdninger på e-business området. Alle udvalg har et medlem som formand. Formanden leder møderne, og holder tæt dialog med sekretariatet om mødernes indhold. Udvalget er en ”lukket” gruppe, hvor omkring 20 medlemmer kan deltage. Medlemmerne udpeges af DI’s forretningsudvalg.

Formålet med e-business udvalget

 • Opnå viden om og indsigt i de nyeste trends som fremmer digital business: Fokus er på digital forretningsudvikling, teknologiindsigt og disses påvirkning af samfundet.
 • Omsætte viden til holdninger i form af politiske udmeldinger om digital business: Rådgive DI vedr. ændringer i rammebetingelserne for digital forretningsudvikling af handelsvirksomheder, og skabe grundlaget for, at DI kan øge den politiske opmærksomhed på digital business.
 • Videreformidle viden til DI’s medlemmer og muliggøre deling af viden og udvikling på tværs af brancher.

Udvalgets fokus

 • Digital forretningsudvikling:
  - Der sættes spot på de udfordringer og muligheder, som digital optimering og transformation rejser vedr. e-business, nye services, forretningsmodeller og økosystemer.
  - Omstilling af organisation og kultur for at opnå fuld gevinst af digitalisering.
  - Smart og ansvarlig dataanvendelse – herunder datarelationer med kunder, leverandører og det offentlige.
 • Teknologiindsigt:
  - Forstå den teknologiske forandring inden for f.eks.: AI, VR, droner, blockchain – og hvilke forretningspotentialer der ligger her.

 • Samfundsmæssige dimension:
  - Handel via platforme – betydning for virksomheder i DK
  - Tech-giganternes monopoler og frie markedskræfter
Kim Bruno-Lindby

Kim Bruno-Lindby

Chefkonsulent