Uddannelse af fremtidens arbejdskraft

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for at udvikle enhver virksomhed.
DI Handel arbejder for at styrke uddannelsestilbuddene på handelsområdet og
den generelle rekruttering til handel. Det gælder f.eks. erhvervs- og
efteruddannelse inden for lager, handels- og butiksområdet og de videregående
merkantile uddannelser.

Det gør vi hos DI Handel

  • Vi stiller krav til uddannelser af betydning for handelsområdet via uddannelsesudvalg og skoler, f.eks. på handelsskoler, AMU-centre og tekniske skoler
  • Vi tager pulsen på virksomhedernes behov for nye uddannelser og bringer dem videre til uddannelsesmiljøerne og beslutningstagerne
  • Vi informerer om nye initiativer og tilbud på uddannelsesområdet og nye rekrutteringsmuligheder af betydning for handelsvirksomhederne
  • Vi arbejder for et generelt øget udbud af kvalificeret arbejdskraft.
Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør