Om VISION2030 for fremtidens handelsvirksomheder

Om VISION2030

VISION2030 for fremtidens handelsvirksomheder er et langsigtet udspil, der sigter mod at forberede den danske handelsbranche til at tage kvalificerede beslutninger om fremtiden - allerede i dag.
Visionen er skabt på baggrund af en tretrinsstrategi, der skal hjælpe med at gøre danske handelsvirksomheder i stand til at imødekomme fremtidens muligheder og kundernes forandrende behov på den bedst mulige måde.

Vi tror på, at VISION2030 for fremtidens handelsvirksomheder vil fungere som et inspirationsgrundlag og et samtalepapir. Ikke kun for handelsbranchen internt, men også for politikere, myndigheder og andre interessenter. Alt sammen for at sikre, at danske handelsvirksomheder er klædt bedst muligt på til fremtiden.

Tre hurtige

Hvad er Future Brief?

Med hjælp fra Instituttet for Fremtidsforskning (IFF), har Dansk Industri som de første nogensinde lavet et holistisk overblik over de vigtigste megatrends, og hvordan forbrugeradfærden og kunderejsen påvirkes af disse frem mod 2030.

Fremtidsbriefet kan ikke forudsige fremtiden, men det giver et holistisk overblik over de vigtigste megatrends, har til formål at skabe indsigt i de elementer, der forventes at påvirke fremtiden handel og forbrugeradfærd, samt have afgørende betydning for alle danske handelsvirksomheder frem mod 2030.

Hent overblikket og se et billede af, hvordan fremtidens tendenser og handelserhverv kan se ud.

Download Future Brief her.

Hvad skete der til de to handelssummits?

Dansk Industri samlede virksomhedsledere fra nogle af Danmarks førende handelsvirksomheder og eksperter i handelsbranchen til to handelssummits den 2. og 21. november 2023 i København og Billund. 

Sammen med handelsbranchen blev de udfordringer, muligheder og usikkerheder, som fremtiden og Future Brief rejser, drøftet. Til begge handelssumits satte vi fokus på, hvordan vi styrker danske handelsvirksomheders konkurrenceevne frem mod 2030.

På de to handelssummits kunne du møde talere fra Bang & Olufsen og BoConcept, der bl.a. delte deres tanker om fremtidens forbruger, ligesom du kunne møde internationale talere fra Microsoft og Rituals, der gjorde os klogere på brugen af generativ AI frem mod 2030.

Handelssummit 1 - Megatrends, forbrugere og kunderejsen
2. november i København, Nimb Brasserie

Hovedtemaet på første summit i København var megatrends og deres effekt på forbrugerne og den fremtidige kunderejse.

Handelssummit 2 - Organisering, ledelse og kompetencer
21. november i Billund, LEGO hotel

Andet summit i Billund stillede skarpt på krav til fremtidig organisering, ledelse og kompetencer i handelsvirksomheder.

Læs mere om de to handelssummits her.

Hvad er VISION2030?

Vision2030 for fremtidens handelsvirksomheder sætter - med udgangspunkt i fremtidsbriefet og feedback fra de to handelssummits samt yderligere dialog med førende handelsvirksomheder - en retning og ramme for en bred dialog samt DI’s fortsatte arbejde med at sikre, at danske handelsvirksomheder er fremtidsparate og dermed konkurrencedygtige frem mod 2030.

Hent VISION2030 her.

Jacob Kjeldsen, Branchedirektør
Vejen frem indebærer usikkerheder og udfordringer, men giver også muligheder. Derfor vil vi sammen skabe en Vision2030, der hjælper virksomheder med konkrete handlinger i dag, og som sikrer at danske virksomheder er konkurrencedygtige i 2030. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

6 temaer i VISION2030

 1. Nye teknologier

  Den teknologiske udvikling og digitalisering kommer til at fortsætte i et stadig stigende tempo. Aldrig før har vi haft så avancerede teknologier til rådighed, og potentialet for nye teknologier og ikke mindst kunstig intelligens i handelsbranchen er enormt. Men med denne udvikling kommer også et stort ansvar. Det er afgørende, at vi omsætter teknologisk udvikling til reel værdi for både virksomheder og samfund.

 2. Bæredygtighed

  Som vi nærmer os 2030, bliver det tydeligt, at bæredygtighed og ansvarlig forretningsudvikling er essentielle og uundværlige elementer i enhver handelsvirksomheds kerne. Det kræver en omfattende ændring i vores tilgang til forretning, hvor bæredygtighed og kommerciel succes smelter sammen til en enkelt, sammenhængende strategi.

 3. Markedsforståelse

  Danske handelsvirksomheder vil frem mod 2030 risikere at stå over for et langt mere komplekst, foranderligt og lokalt forankret markedsperspektiv sammenlignet med 2024. Tidligere tiders fokus på et globalt markedsperspektiv med Kina og USA som de store motorer i den globale økonomi er blevet udfordret af økonomiske og politiske forandringer, som gør, at Danmark står over for et markant anderledes markedsperspektiv.

 4. Uddannelse

  For at sikre at den danske handelsbranche i 2030 er udstyret med nødvendig viden og kompetencer til at navigere i et stadigt mere komplekst og digitaliseret marked, er det afgørende at etablere et dybtgående og produktivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde spiller en vigtig rolle i udformningen af fremtidens arbejdsstyrke og skal derfor rettes mod udviklingen af uddannelsesprogrammer, der ikke kun er relevante og aktuelle, men som også imødekommer de specifikke behov og udfordringer, der kendetegner handelsbranchen.

 5. Talent

  I 2030 har danske handelsvirksomheder fuldendt en transformation, hvilket har etablerer dem som førende destinationer for talentfulde medarbejdere internationalt og på tværs af samfundet. Denne status er opnået og underbygges som resultatet af en bevidst, strategisk indsats for at skabe attraktive og dynamiske arbejdspladser.

 6. Samfundsengagement

  I 2030 er samfundet for alvor ramt af demografiske ændringer, nye levemønstre og værdier samt social og miljømæssig bæredygtighed både lokalt og globalt. Danske virksomheder har en unik position, ressourcer og styrke til at påvirke samfundet i positiv retning, Der er derfor en interesse i at sikre, at danske handelsvirksomheder ikke blot fungerer som økonomiske aktører, men også som aktive bidragsydere i samfundsudviklingen, såvel lokalt som globalt i det internationale handelssamfund.