DI Life Science Analyser

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi

Dansk sundhedsindustri har oplevet uafbrudt vækst siden 2008 – både i bekæftigelse og i eksporten. Beskæftigelsen i sundhedsindustrien er steget med 20 pct. fra 2008 til 2016, mens eksporten er næsten fordoblet i samme periode. Det skyldes bl.a. den særligt høje andel af såkaldte ’up-market-produkter’ i sundhedsindustrien, som kan sælges til en højere pris, og som sendes betyde-ligt længere ud i verden end gennemsnittet.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge

Relateret indhold