DI Life Science Analyser

Sundhedseksport for over 150 milliarder kroner

Sundhedsprodukter fylder en stigende andel af dansk eksport. Andelen af sundhedsprodukter i vareeksporten er steget fra under ti procent i 2007 til 22 procent i 2020. Udviklingen og eksporten af sundhedsprodukter er en udpræget dansk styrkeposition – kun Irland har en større andel en Danmark. Markedet for sundhedsprodukter vil stige kraftigt i de kommende år i takt med flere og flere ældre.

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret indhold