Arrangement

Temamøde om EHDS-forslaget

DI Life Science inviterer til temamøde om EHDS-forslaget i Industriens hus den 1. september

Vi får bl.a. besøg af Thomas Hellebrand, Manager for Digital Transformation Policy i Digital Europe, der vil give en indflyvning til forslaget og præsentere Digital Europes indsats for at påvirke forhandlingerne. Derudover vil der være rig mulighed for at drøfte forslaget, samt hvilke fokusområder I mener er centrale.

Tilbage i maj præsenterede EU-Kommissionen sit første udkast til den nye EU-forordning, der skal definere det kommende europæiske sundhedsdatarum European Health Data Space (EHDS). Et forslag vi fra DI’s side hilser velkomment og ser store potentialer i – men vejen er lang. Du kan læse mere om vores første reaktion på forslaget her.

Siden da har vi arbejdet på at udvikle et generelt positionspapir, der fremhæver de centrale opmærksomhedspunkter, vi mener skal være på plads før EHDS kan udleve sit fulde potentiale. Positionspapiret skal være et rullende dokument, som vi kan tilpasse forslagets proces gennem EU-systemet. Og jeres input er uundværlige.

Nærmere program følger i august.