Arrangement

Konference om fremtidens forebyggelse på arbejdspladsen

Den demografiske udvikling har betydning for arbejdsudbuddet, hvor vi allerede nu ser udfordringer. Det er blevet sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det har på sigt store konsekvenser for finansieringen af vores velfærdssamfund. Kan arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen være med til at løse nogle af de demografiske udfordringer vi som samfund står overfor?

Tirsdag d. 25. januar 2022 inviterer DI Life Science, 3F, F&P, HK-Privat, Pharmadanmark Ældresagen, Pfizer og Københavns Kommune til konference om fremtidens sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen.

På konferencen kan du høre oplæg fra Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, Jakob Kjellberg fra VIVE og speciallæge i geriatri Finn Rønholt m.fl. om danskernes sundhedstilstand, hvad sund aldring er og hvordan sundhedsfremme og forebyggelse kan være med til at sikre mindre ulighed i sundhed. Du kan også høre hvordan virksomheder arbejder med forebyggelse.

Derudover vil et panel af eksperter med bl.a. debattør Sidsel Vinge og professor Andreas Holtermann fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, drøfte forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Hvem har ansvaret for folkesundheden og hvad skal der til for at tænke beskæftigelse og sundhed mere sammen?

Se program nedenfor.

Arrangementet afholdes som en online konference tirsdag d. 25. januar 2022 fra 13:00 til 16:15. Der vil være mulighed for fysisk deltagelse i Industriens Hus.Tilmeldingsfrist d. 25.01.2022.

Der vil være mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse.

 

Program

 • 13.00

  Velkomst

  Peder Søgaard-Pedersen, chef DI Life Science

 • 13.05

  Danskernes sundhedstilstand - Tal fra den nationale sundhedsprofil

  Morten Grønbæk, direktør Statens Institut for Folkesundhed

 • 13.25

  Forebyggelse på arbejdsmarkedet - tal og analyse

  Jakob Kjellberg, professor VIVE

 • 13.45

  Sund aldring

  Finn Rønholt, speciallæge i geriatri

 • 14.05

  Pause

 • 14.20

  Indsatser mod ulighed i sundhed

  Henrik Brønnum-Hansen, lektor Institut for Folkesundhedsvidenskab

 • 14.40

  Sundhedsmiljø

  Andreas Holtermann, professor NFA

 • 15.05

  Case – Innovativ forebyggelse på arbejdspladsen

  Hvil – Bobby Zachariae, psykolog

 • 15.20

  Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

  Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef DA
  Morten Skov Christiansen, næstformand FH

 • 15.30

  Debat om perspektiver og visioner for forebyggelse og sundhed på arbejdsmarkedet

  · Morten Skov Christiansen, næstformand FH
  · Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef DA
  · Andreas Holtermann, forskningschef NFA
  · Sidsel Vinge, debattør
  · Lene Bruun, formand Sund By Netværket 
  · Rikke Friis, forhandlingsdirektør Danske Regioner  

 • 16.15

  Tak for i dag