Arrangement

Møde i Netværk for fremtidens sundhedsvæsen

DI Life Science samler i et nyt netværk virksomheder på tværs af life science-industrien, der har og udvikler løsninger på sundhedsvæsenets arbejdskraftsudfordringer.

Arbejdskraftsudfordringen er allerede i dag det største problem i sundhedsvæsenet, og det vil kun blive værre frem mod 2030. Den demografiske udvikling vil øge antallet af +80-årige markant over de næste ti år, og samtidig bliver antallet af ansatte i sundhedsvæsenet færre. Det kan det nuværende sundhedsvæsen ikke håndtere, uden det må forventes at påvirke f.eks. ventetider, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og lighed i sundhed.

Nye teknologiske og digitale løsninger kan bidrage til at frigøre tid og arbejdskraft, så borgere og patienter også i fremtiden har nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling af høj kvalitet i hele Danmark.

I et nyt netværk samler DI Life Science virksomheder på tværs af life science-industrien, der har og udvikler løsninger på sundhedsvæsenets arbejdskraftsudfordringer. Det er virksomheder, der eksempelvis leverer it-infrastruktur, AI og machine learning til at frigøre arbejdstid på hospitalerne samt telemedicinske løsninger til behandling af patienter i eget hjem.

Kick-off møde i netværk bliver fredag 22. september 09.00-11.00.

Her får vi besøg af Brian Holch Kristensen, Innovationschef Behovsfabrikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der bl.a. fortæller om deres arbejde med at afdække de behov, som sundhedspersonalet efterspørger løsninger på. Derudover kommer Louise Brink Thomsen, specialkonsulent i Koncernindkøb i Region Hovedstaden med ansvar for Innovative indkøb og strategiske partnerskaber og fortæller om de juridiske aspekter af samarbejdet mellem virksomheder og hospitaler, herunder de faldgruber, som virksomhederne skal være opmærksomme på.