Arrangement

Møde i netværket for løft af psykiatrien og mental sundhed

580.000 mennesker i Danmark lider af en psykisk sygdom, og det skønnes, at 40-50 % af befolkningen i løbet af livet vil opleve psykisk sygdom på egen krop. Det får psykisk sygdom ind på en trist 1. plads over de største sundhedsmæssige udfordringer, mens området i lang tid har sakket bagud, når man ser på både forebyggelse, opsporing, diagnosticering og ikke mindst behandlingen.

Det haster med andre ord, at vi får løftet psykiatrien og ikke mindst vores mentale sundhed. Og med et solidt fagligt oplæg, politisk velvilje og ressourcer, har vi en brændende platform. Den skal vi udnytte i netværket, hvor virksomheder der udvikler og leverer digitale løsninger og medicinsk behandling mødes.

Netværkets formål

  • Styrke og udvikle det offentlig-private samspil om udviklingen af fremtidens psykiatri
  • Afdække hvordan virksomhederne kan understøtte presset på psykiatrien og manglen på sundhedsansatte og psykologer med teknologiske løsninger
  • Bidrage med viden, idéer, gode eksempler og praktisk indsigt til sekretariatets politiske interessevaretagelse forbundet med psykiatriplanen og øvrige initiativer på området.

Næste møde i netværket bliver den 2. oktober kl. 14-15.

Her vil Marie Paldam Folker, centerchef i Center for Digital Psykiatri og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen give et indblik i psykiatriens rolle i kommissionens arbejde, hvordan centret arbejder med at bryde barriererne omkring teknologi som en central del af patientforløbene, og ikke mindst erfaringen med offentlig-privat samarbejde på psykiatriområdet.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs og indgå i fælles dialog i netværket.

Mødet foregår online.