DI's Public Affairs Panel for life science-industrien

DI’s public affairs panel for life science samler blandt andet public affairs-chefer fra medlemsvirksomhederne.

DI's public affairs panel for life science industrien

DI’s public affairs panel for life science samler blandt andet public affairs chefer fra medlemsvirksomhederne. Panelet fungerer som et uformelt debatforum, hvor der på hvert møde drøftes et sundhedspolitisk emne med en vinkel, som har relevans for life science industrien. Ofte tager drøftelsen udgangspunkt i en inviteret gæst, som belyser emnet fra en særlig vinkel. Vi afholder ca 4 møder om året.

"DI's public affairs panel for Life Science-industrien giver bl.a. mulighed for på regelmæssig basis at få en dialog med centrale aktører i det danske sundhedsvæsen om aktuelle problemstillinger. Det giver os samtidig mulighed for at drøfte de generelle rammevilkår, vi som firma opererer under, herunder at fremlægge konstruktive forslag til forbedring af disse."

 Medlem af DI's public affairs panel for life science-industrien, Peter Arnt Nielsen

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3656
  • Mobil +45 2949 4417
  • E-mail sch@di.dk