Lyd- og lysstimulering reducerer stress og smerteoplevelsen, samt risikoen af akutte kejsersnit på fødestuerne

Wavecare Sensory Delivery Room (SDR) er et evidensbaseret værktøj til fødeafdelinger, der kan bidrage til at reducere stress hos den fødende og understøtte fødslens fremgang med fem forskellige sansebaserede temaer tilpasset til fødslens faser. Wavecare SDR kombinerer styring af lys, lyd og visuel stimulering gennem en enkelt brugerflade, der er let at benytte for jordmødre i alle fødslens faser.

Wavecare har i næsten to årtier undersøgt omgivende interventioner og velfærdsteknologi i sundhedsområdet. Resultatet er blevet en godkendt procedure, der hjælper både den fødende kvinder, pårørende og jordemoderen med at skabe en tryg og sikker atmosfære på fødestuen, hvilket kan bidrage til at reducere stressniveauet. Wacecare SDR en påvist effekt på smerteoplevelse, støtteopfattelse, stressreduktion, patientoplevelser og professionel integritet. 96% af kvinderne rapporterede om en positiv indflydelse på deres følelser af sikkerhed og velvære, 93% af kvinderne rapporterede en meget positiv indflydelse på fødselsoplevelsen og 73,5% af kvinderne rapporterede en meget positiv indvirkning på deres oplevelse af smerte. Reguleret vejrtrækning i rytme til en audiovisuel appliaktion blev rapporteret som gavnlig for optimale veer.

Wavecare SDR er designet til eksisterende fødestuer og tilpasses de fleste hospitaler med begrænset installationstid, hvilket gør det nemt at installere løsningen.

Læs mere om Wavecare her.