En life science nation i verdensklasse

Det kræver massive investeringer i forskning og udvikling at tilbyde danskerne bedre behandlinger og sundhedsløsninger. Derfor skal Incitamenterne for klinisk forskning og innovation på sundhedsområdet være mere attraktive.

Life science forskning i verdensklasse

Incitamenterne for klinisk forskning og innovation på sundhedsområdet skal være mere attraktive, offentlige investeringer i sundhedsforskning skal prioriteres højere, og vi skal styrke mulighederne for brug af danske sundhedsdata.

En investering i danske virksomheder

I Danmark lever vi af viden og kommer i endnu højere grad til at gøre det fremover. Det er viden, der skaber vækst og produktivitet, der er fundamentet for dagens og fremtidens velfærd.

Læs mere om, hvordan DI ønsker at sikre bedre forsknings- og udviklingsmuligheder for danske virksomheder.

Bedre vilkår for nye life science virksomheder

Vi skal sikre, at life science virksomheder i Danmark har de bedste vilkår og muligheder for drive virksomhed, så Danmark kan blive en life science nation i verdensklasse.

I DI Life Science arbejder vi for adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele værdikæden for sundhedsindustrien

Mere end 30 procent af de beskæftigede i sundhedsindustrien har en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse. Hertil er mere end 3.000 af de over 13.000 ansatte med en Ph.d. eller forskeruddannelse i det private erhvervsliv ansat i sundhedsindustrien.

Sundhedsindustrien lægger dermed et stort beslag på den talentmasse, der er inden for dansk forskning. Det er derfor afgørende for forskningen i sundhedsindustrien at kunne supplere med højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk