Mere sundhed i verden

Life science-industrien skal bidrage til mere sundhed i verden.

Eksport og markedsføring af ”Det Sunde Danmark”

Vi skal markedsføre vores unikke sundhedsvæsen og stærke tradition for offentlig-private samarbejder og styrke og udvikle eksporten.

International interessevaretagelse

Vi arbejder for styrket eksport gennem opbygning af internationale afsætningsmuligheder og fokuseret myndighedssamarbejde.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Chefkonsulent

• Fremtidens sundhedsvæsen
• Healthtech
• Offentligt-privat samarbejde
• Værdibaserede indkøb

Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen

Chefkonsulent

• Medicinsk udstyr
• Høreapparatsområdet
• Global sundhedspolitik

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Velfærdsteknologi
• National kronikerplan
• Erhvervsfyrtårn Life Science
•Tiltrækning af arbejdskraft

Asta Gad Jarlshøi

Asta Gad Jarlshøi

Studentermedarbejder

• Webansvarlig
• Kommukationsassistent

Sune Hein Bertelsen

Sune Hein Bertelsen

Fagleder, Skattejura & international skat

• Skattelovgivning

Danielle Bjerre Lyndgaard

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chef for DI Global Talent & Mobility

• International rekruttering og arbejdskraft

Christian Broholm Andersen

Christian Broholm Andersen

Konsulent

• Offentlige indkøb

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

• International handel og regulering

Emil Fink-Jensen

Emil Fink-Jensen

Fagleder, Compliance & GDPR

• Erhvervsjura, GDPR

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

• Cybersikkerhed