19.06.18 DI Life Science Nyheder

Sundhedsindustrien i debat

DI var igen i år repræsenteret på årets Folkemøde. På sundhedsområdet bød debatter om sundhedsdata, habilitet og fake news på livlige diskussioner og drøftelser af problemstillinger for sundhedsindustrien.

DI var til stede under Folkemødet på Bornholm den 14.-16. juni 2018 og afholdt blandt andet fire velbesøgte og interessante arrangementer på sundhedsområdet. 

DI stillede skarpt på real news og fake news, og hvad det gør ved vores opfattelse af autoriteter. I debatten deltog blandt andre adm. direktør Klaus Hermansen, AJ Vaccines, professor David Budtz Pedersen, AAU og direktør Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsen. Det blev blandt andet diskuteret, hvilken rolle medierne spiller i forhold til at sikre sig evidens for synspunkter på lægemiddelområdet, og om de har et ansvar for at kommunikere på baggrund af evidensbaseret viden.

Et af de helt store samtaleemner på dette års Folkemøde var sundhedsdata. I samarbejde med Lægemiddelstyrelsen afholdt DI et debatarrangement, hvor det blev diskuteret, hvordan vi i fremtiden bedst og mest sikkert anvender sundhedsdata. Det blev fremhævet i debatten, at sundhedsdata har været og stadig er med til at redde mange patienters liv, og vi spurgte i den forbindelse publikum om deres holdning til deling af sundhedsdata.

Det vigtigste er, at man kan stole på, at det er sikkert at dele sine sundhedsdata. Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsen

DI havde i samarbejde med LIF et arrangement om lobbyisme og habilitet inden for sundhedsområdet. Her blev det blandt andet drøftet, om lægernes frygt for fordømmelse fra omverdenen eller hinanden, mindsker udviklingen i lægernes efteruddannelse samt vigtige samarbejder om udvikling og kvalitetsudvikling af nye lægemidler.

Mette Boie Steffensen
Skrevet af:

Mette Boie Steffensen

Relateret indhold