13.09.19 DI Life Science Nyheder

Den nye regering bakker op om life science industrien

Den 12. september 2019 inviterede DI til Sundhedsindustriens Dag. Det blev blandt andet debatteret, hvordan vi styrker samarbejde på tværs, og hvordan den offentlige og private sektor kan drage mest mulig nytte af hinanden. Den nye sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fremlagde desuden sine visioner for fremtidens sundhedsvæsen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke indledte dagen med at gøre det klart, at han - og regeringen – bakker op om den danske life science industri.

Jeg glæder mig til at støtte op om Jer, verdens bedste sundhedsindustri Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Ministeren fremhævede desuden, hvordan life science industrien bidrager til regeringens mål om nærhed og lighed i sundhedsvæsenet blandt andet via nye sundhedsteknologiske løsninger. ”Der er vindere over det hele, når I udvikler nye sundhedsteknologiske løsninger. Patienterne, sundhedsprofessionelle og samfundet” sagde sundhedsministeren i sin tale ved Sundhedsindustriens Dag.

Ministeren pointerede, at vi i Danmark skal styrke det offentlig private samarbejde på alle fronter i sundhedssektoren. Den gensidige afhængighed, der er mellem det offentlige, sundhedsindustrien og uddannelsesinstitutionerne, skal dyrkes, hvilket i sidste ende vil gavne samfundet og den enkelte patient.

Vi er afhængige af industrien!

Også regionerne stod med åbne arme over for industrien. Formand for Danske Regioner Stefanie Lose gjorde det klart, at regionerne ikke selv er i stand til at modernisere sundhedsvæsenet, men at de er afhængige af virksomhedernes idéer, risikovillighed og innovationskraft. Hun fremhævede dog, at det kræver, at virksomhedernes løsninger løser sundhedsvæsenets konkrete udfordringer. Hun inviterede derfor til bredt samarbejde på tværs af aktører i hele økosystemet og refererede samtidig til Danske Regioner og DI’s fælles udspil HEALTHTHECH:DK. Læs mere om udspillet her.

Executive Vice President R&D hos Lundbeck, Johan Luthmann, gav et indblik i, hvordan sundhedsindustrien bidrager til samfundet gennem forskning og udvikling. Johan Lutmann fremhævede blandt andet, hvordan patienter verden over får øget livskvalitet med nye behandlinger inden for psykiatriske og neurologiske lidelser.

Dansk sundhedsindustri er en efterspurgt vare

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI fremhævede, at sundhedsindustriens eksport er mere end fordoblet de seneste ti år, hvilket svarer til knap 17 procent af Danmarks samlede vareeksport. Industrien er derfor et afgørende bidrag til hele Danmarks velstand og velfærd – både de mindre iværksættervirksomheder og den etablerede del af sundhedsindustrien. Læs DI’s analyse her.

DI takker for en inspirerende formiddag!

Mette Boie Steffensen
Skrevet af:

Mette Boie Steffensen

Mie Rasbech

Mie Rasbech

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3936
  • Mobil +45 2892 4410
  • E-mail mras@di.dk

Relateret indhold