Virksomheder kan, afhængigt af deres størrelse og modenhed, ansøge om vouchers på enten 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr

Getty Images
21.10.20 DI Life Science Nyheder

Få op til 250.000 kr. til eksport og digitalisering

Den 04. november kl. 09.00 åbner en ny tilskudspulje under SMV:Digital, hvor danske SMV’er kan søge om vouchers på op til 250.000 kr. til projekter inden for digitalisering og eksport.

Som led i politisk aftale om ”Genstart af dansk eksport” åbner SMV:Digital i november 2020 en ansøgningsrunde for virksomheder, der søger hjælp til salg via digitale systemer, automatisering eller e-handel til at forbedre deres eksportsituation. Som noget nyt kan virksomheder søge om støtte til investeringer i hardware eller software. Derudover kan virksomheder fortsat søge om støtte til privat rådgivning om valg af digitale løsninger og hjælp til implementering.

- Selvom erhvervslivet er kommet op i gear med køb og salg på nettet inden for landets grænser, så halter det stadig med e-eksporten. Derfor har vi kæmpet for at få styrket SMV:Digital, som blandt andet blev sat i verden for at fremme SMV’ernes eksport via digitale kanaler. Det er derfor rigtig glædeligt, at der nu tilføres yderligere midler til SMV:Digital i år, siger Sidsel Dyrholm Holst.

Virksomheder kan, afhængigt af deres størrelse og modenhed, ansøge om vouchers på enten 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr. Den samlede pulje er på 35 mio. kr.

Læs også: Vigtig håndsrækning til SMVers eksport og digitalisering

Gør ansøgningen klar nu

SMV:Digital-programmet er populært, og ved tidligere ansøgningsrunder er puljerne blevet revet væk på få timer. SMV:Digital tilbyder individuel rådgivning, der er målrettet virksomhedernes konkrete og individuelle behov, hvilket er en del af forklaringen på, at programmet er så populært. Derfor skal man ikke vente for længe med at ansøge, lyder opfordringen fra branchedirektør i DI Handel Sidsel Dyrholm Holst:

”Der plejer at være rigtig stor efterspørgsel på tilskudsmidlerne fra SMV:Digital, så jeg kan kun opfordre virksomhederne til at starte med ansøgningen, så man er klar til at sende ind, når puljen åbner. Til ansøgningen er der god sparring at hente hos sit lokale erhvervshus”.

Find kontaktoplysninger til dit lokale erhvervshus lige her.

Hvem kan søge?

Målgruppen er både direkte eksporterende SMV’er og SMV’er, hvor en indirekte eksport (dvs. salg af produkter, der indgår i andre virksomheders direkte eksport) udgør en markant del af omsætningen, samt SMV’er der forventer at kunne eksportere som en direkte effekt af deres digitale projekt i SMV:Digital.

Hvad kan din virksomhed søge til?

  • 25.000 kr.-voucheren er til privat rådgivning målrettet e-eksport (dvs. salg via digitale kanaler til udenlandske virksomheder og forbrugere) for virksomheder med højst 20 ansatte. Forløbet indeholder desuden et opstarts-webinar.
  • 100.000 kr.-voucheren er til privat rådgivning for virksomheder, der har brug for hjælp til at finde den rette digitale løsning for virksomheden, eller som har brug for rådgivning omkring indkøb og implementering af digitale systemer, automatisering eller e-handel, som kan styrke eksportsituationen.
  • 250.000 kr.-voucheren er for virksomheder, som er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger, der kan styrke deres eksportsituation. Voucheren indeholder tilskud til indkøb af hardware eller software, hvor tilskuddet udgør 25 pct. og maksimalt 200.000 kr. Hvis virksomheden investerer i en abonnementsbaseret løsning støttes udgiften i op til 2 år. Voucheren indeholder derudover 50.000 kr. til privat rådgivning om implementering af investeringen.

Hør Brian Jeppesen, medlem af SMV:Boardet og CEO i Mjølner Informatics, fortælle, hvad dit digitale omstillingsprojekt eksempelvis kan omhandle, og hvordan du med SMV:Digital kan sætte skub i din virksomheds udvikling.

Sådan kommer du i gang

  • Forbered din ansøgning. Det er muligt at downloade ansøgningsskemaet på https://smvdigital.dk/. Tilskudsvouchers uddeles efter først-til-mølle-princippet , så det kan være en god idé at være godt forberedt inden puljeåbningen.
  • Ansøg om tilskud til rådgivning via www.smvdigital.dk fra 4. november kl. 09.00.
  • Afvent svar på din ansøgning. Der kan gå op til 5 uger.
  • Hvis du ønsker hjælp til at identificere relevante rådgivere til dit projekt, kan du søge sparring i dit lokale erhvervshus eller benytte dig af SMV:Digitals rådgiverdatabase, hvor +1.400 rådgivere er registreret på tværs af landet inden for forskellige teknologier. Hvis du ønsker at anvende en rådgiver, som ikke fremgår af databasen, skal rådgiveren godkendes inden opstart af forløbet.
  • Det er et krav, at du medfinansierer dit projekt. Rådgivningsvoucheren dækker 50 pct., og du skal medfinansiere med enten kontant betaling eller egne afholdte timer. Investeringsvoucheren dækker 25 pct., og du skal medfinansiere resten kontant. Hele investeringen er afskrivningsberettiget for virksomheden.

DI: Flere midler

DI Handel anbefaler og arbejder hårdt for, at SMV:Digital også får tilført ekstra midler i 2021, og at programmet videreføres efter 2021, så endnu flere virksomheder kan komme i gang med og få styrket deres digitalisering og e-handel, herunder e-eksport.

Om SMV:Digital

Programmet SMV:Digital er et initiativ under Erhvervsstyrelsen, som har eksisteret siden 2018. SMV:Digital har til formål at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder. DI Handel har været med til at udvikle og markedsføre SMV:Digital gennem flere år og var initiativtager til det pilotprojekt, som dannede baggrund og inspiration for det program, vi kender i dag.

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold