Getty Images
07.10.20 DI Life Science Nyheder

Endnu et vigtigt skridt i retning af en stærk erhvervsklynge

Virksomheder, universiteter, sundhedsvæsen, kommunerne og de eksisterende klyngeorganisationer, samt innovationsmiljøer inden for life science og velfærdsteknologi går nu sammen om en såkaldt superklynge, der skal bygge bro mellem virksomheder, sundheds- og plejesektor og vidensinstitutioner.

I forbindelse med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 er life science og velfærdsteknologi blevet udpeget til en af ti danske styrkepositioner, hvor der skal dannes en national klynge. Klyngen skal bidrage til at skabe vækst, eksport og fremme iværksætterkulturen inden for life science og velfærdsteknologi. Det skal blandt andet ske ved, at etablere en endnu stærkere bro mellem virksomhederne og de danske viden- og forskningsmiljøer.

Efter et udbud har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu givet ok til, at den nye landsækkende erhvervsfremmeklynge etableres. Der var kun indsendt et bud på opgaven. Kredsen bag buddet består blandt andet af samtlige regioner, de eksisterende klynger på sundhedsområdet, universiteter samt relevante brancheorganisationer. Det er derfor en meget bred og stærk gruppe af interessenter, der skal stå for at opbygge klyngen, der efter planen skal være i gang fra starten af 2021. Klyngen vil have hovedkvarter i København, men vil samtidig bestå af en række regionale afdelinger.

DI Life Science har været tæt involveret i arbejdet med at udarbejde buddet og ser frem til at biddrage til at føre målene ud i livet. Det er en prioritet for os, at klyngen favner både life science og velfærdsteknologi bredt og samtidig medvirker til at virksomheder, myndigheder og institutioner i hele landet inddrages i arbejdet med, at styrke Danmarks position inden for life science og velfærdsteknologi.

Jens Peter Bjerg
Skrevet af:

Jens Peter Bjerg

Relateret indhold