Getty Images
07.10.20 DI Life Science Nyheder

Lad os forankre værdibaserede indkøb i økonomiaftalerne

Sundhedsvæsenets indkøb udgør et vigtigt hjemmemarked for virksomhederne i life science-industrien. Salg til hjemmemarkedet kan give virksomhederne et udstillingsvindue for deres produkter, og dermed være et springbræt for øget eksport.

DI har i en længere periode arbejdet for, at sundhedsvæsenet skal prioritere brugen af værdibaserede indkøb yderligere og formulere en sammenhængende strategi på området. Regionerne har nu taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Danske Regioner offentliggjorde i september deres nye indkøbsstrategi for perioden 2020-2025. Regionerne skal spare en milliard kroner på indkøbsområdet i perioden fra 2020 til 2025. Men som en væsentlig del af startegien skal de nu prioritere, at gennemføre endnu flere værdibaserede indkøb.

DI er meget positive overfor udmeldingen. Det væsentlige er nu, at der også sættes ord bag handlingen. DI opfordrer derfor regeringen til at bakke regionernes udmelding op og blandt andet forankre målet om flere værdibaserede indkøb i de kommende forhandlinger om regionernes årlige økonomi.

DI arbejder allerede tæt sammen med Danske Regioner og andre relevante brancheorganisationer for at fremme værdibaserede indkøb i Forum for Værdibaserede Indkøb i Sundhedsvæsenet (FOVIS).

Jens Peter Bjerg
Skrevet af:

Jens Peter Bjerg