Getty Images
26.11.20 DI Life Science Nyheder

Horizon Europe træder i kraft

Den 1. januar 2021 afløser EU’s store nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, det tidligere Horizon 2020.

Den 1. januar 2021 træder det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, i kraft. Horizon Europe skal erstatte det tidligere rammeprogram, Horizon 2020, der frem til udgangen af 2020 har støttet europæisk forskning og innovation med 75 mia. euro. Programmet har været en vigtig kilde til finansiering af forskning og innovation i Danmark også på sundhedsområdet. Horizon Europe har et forventet budget på ca. 615 mia. kr. for perioden 2021-2027.

Horizon Europe er struktureret omkring tre søjler med forskellige delprogrammer og en række tværgående indsatser. Søjle I består af bl.a. Det Europæiske Forskningsråd (ERC), som støtter Europas bedste forskere, og delprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions, som støtter forskermobilitet og -uddannelse. Søjle II består af seks tematiske klynger – herunder sundhed, der via strategiske arbejdsprogrammer og opslag skal yde støtte til transnationale konsortier. Søjle III består bl.a. af en Det Europæiske Innovationsråd, som lancerer nye former for innovationsstøtte og -lån. Se oversigten nedenfor.

Foreløbig struktur i Horizon Europe

Fem missioner

Som noget nyt rummer Horizon Europe på tværs af søjle II en række forsknings- og innovationsmissioner. Europa-Kommissionen har derfor nedsat fem Mission Boards med eksperter på højt niveau fra hele Europa for at finde løsninger på nogle af de europæiske borgeres største udfordringer. Missionerne er forankret i søjle II.

Horizon Europes fem missionsområder

Den 26. november afholdt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en kickoff-konference for EU’s nye forsknings- og Innovationsprogram, Horizon Europe, herunder sundhedsområdet.

Du kan læse mere om Horizon Europe på EU-Kommissionens hjemmeside.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold