06.11.20 DI Life Science Nyheder

Life science og biotek går forrest i klimakampen

Et nyt klimanotat fra Rådet for Grøn Omstilling viser at hvis blot 10 pct. af markedsandelene for inhalatorer til danske astma- og KOL-patienter flyttes fra klimabelastende HFC-inhalatorer til klimavenlige pulverinhalatorer, kan det spare klimaet for, hvad der svarer til CO2-belastningen fra elforbruget i 20.000 danskere parcelhuse om året.

Klimanotatet, der er bestilt af GlaxoSmithKline, viser endvidere, at Danmark årligt vil kunne opnå en klimabesparelse i CO2 svarende til 50.000 flyvninger tur-retur til Berlin hvis alle danske regioner bruger samme andel af pulverinhalatorer i forhold til sprayinhalatorer med HFC-gasser som i Region Sjælland.

Intet tyder på, at det behøver øge behandlingsomkostningerne for samfundet eller for patienterne at udskifte klimaskadelige HFC-drevne inhalationsspray med pulverinhalatorer for patientgrupper, der ikke har behov for spray.

Fakta om HFC-gasser

HFC-drevne inhalationsspray solgt i Danmark indeholder gasserne HFC-134a og HFC-227ea. I FN reguleres disse HFC-gasser både af Kyoto-protokollen, Paris-aftalen og Montreal protokollen (Kigali tilføjelsen). Ifølge FN-reguleringen arbejdes på en gradvis global afvikling af gasserne FN, EU og Danmark udfaser gradvis HFC-gasser, da gasserne er kraftige drivhusgasser.

Der udledes årligt ca. 10 tons HFC-gasser fra den fortsat stigende anvendelse af inhalationsspray svarende til en klimabelastning fra ca. 38.750 tons fossil CO2 (over 20 år) og 15.000 tons fossil CO2 (over 100 år).

Life science skaber reel grøn vækst

I Danmark er life science- og biotek-industrien allerede ret grøn, hvilket også understreges af de klimapartnerskaber, som branchen har indgået med regeringen. Klimapartnerskaberne omhandler bl.a. at få branchens klimaaftryk til at flugte med regeringen målsætning om 70 pct. reduktion i CO2-udledningen.

I september udgav regeringen en fodaftryksanalyse for life science-industrien. Rapporten viser, at branchen som helbred er villigt til at hjælpe med at nå regeringens målsætning og endda reducere CO2-udledningen med mere end 70 pct.

Læs også: Danmark skal fastholde grøn vækst i life science-industrien

Ifølge Henriette Søltoft, vicedirektør i Dansk Industri, er life science-industrien allerede godt på vej imod regeringens målsætning om en reduktion i CO2 på minimum 70 pct. i 2030

»Branchen er allerede godt på vej til at realisere regeringens målsætning om CO2-reduktion på minimum 70 pct. i 2030. Hertil kommer biotekbranchens bidrag til omstillingen i andre brancher som eksempelvis landbrugs- og fødevaresektoren. Så branchens positive betydning for nedbringelse af CO2 rækker langt udover branchen selv og har indflydelse på andre brancher,« siger Henriette Søltoft.

Hun uddyber, at branchen for life science i Danmark allerede har mere end halveret udledningen af CO2 siden 1990, samtidig med at værdiskabelsen er tidoblet, så branchen skaber reel grøn vækst.

Eksemplet med at skifte inhalatorer fra spray- til pulverinhalatorer er ifølge Henriette Søltoft et godt eksempel på et område, hvor der forholdsvis let kan gøres en reel forskel.

»Det er et meget konkret eksempel på, hvor virksomheder kan finde solide klimabesparelser, uden det koster mere for hverken samfundet eller patienterne. Der er med sikkerhed masser af eksempler på lignende klimabesparelser, som er blevet eller kan realiseres af virksomhederne,« siger Henriette Søltoft.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold