Getty Images
16.09.20 DI Life Science Nyheder

Anbefalinger fra genstartteam skal gøre life science-industrien stærkere

I den seneste måned har regeringens genstartteam for life science og biotek arbejdet intensivt med at identificere initiativer, der kan understøtte life science-industriens eksport på både kort og langt sigt.

DI Life Science er tilfredse med de anbefalinger som genstarteamet nu spiller ind i forhandlingerne om udmøntningen af midlerne i eksportpakken. Genstartteamet anbefaler blandt andet, at der afsættes midler til at starte udviklingen af et nyt bemyndiget organ for medicinsk udstyr på dansk grund. Større godkendelseskapacitet vil sikre at produkterne kan komme på markedet hurtigere og dermed også eksporteres. 

Samtidig anbefales det at afsætte midler til at styrke den kliniske forskning i regi af Trial Nation, der blandt andet skal sikre bedre adgang og overblik over igangsatte kliniske forsøg i Danmark. Sidst men ikke mindst er det positivt, at der sættes fornyet fokus på brugen af sundhedsdata. Det er blandt andet tanken, at etablere et bredt nationalt partnerskab med offentlig og privat deltagelse for bedre anvendelse af danske sundhedsdata til forskning og innovation.  

Samtidig er der med arbejdet lagt et solidt fundament for det kommende arbejde med en samlet vækststrategi for hele life science-industrien.

Med input fra jer medlemmer, vil vi fortsat arbejde for blandt andet et permanent F&U fradrag på 130 procent, den fortsatte digitalisering af industrien og sundhedsvæsenet samt den fortsatte udvikling af værdiskabende indkøb på hele sundhedsområdet.

Vi vil fortsat gerne have jeres input til arbejdet. Kontakt Jens Peter Bjerg på jpbj@di.dk eller 29170272.

Læs hele rapporten her

Anbefalingsrapport fra life science og biotek
Jens Peter Bjerg
Skrevet af:

Jens Peter Bjerg

Relateret indhold