En UVD-robot kan desinficere et lokale ved hjælp af UV-stråler og er et redskab der under coronakrisen er taget flittigt i brug på hospitaler i Europa, men ikke i Danmark.

UVD Robots
28.09.20 DI Life Science Nyheder

Sundhedsvæsnet har forspildt muligheden for at indføre moderne teknologier

I Politiken fredag d. 25 september udtrykker medlemsdirektør i Dansk Industri, Lars Frelle-Petersen kritik af en manglende oprustning med teknologiske løsninger, der kan sikre at sundhedsvæsnet er bedre forberedt inden anden bølge af corona rammer.

Per Juul Nielsen har, siden coronakrisen brød ud i marts, oplevet en eksplosiv stigning i efterspørgslen på sin robot, der trisser ind på operationsstuer og sengestuer, hvor den udsender særlige UVD-stråler på alle flader - uden risiko for helligdage. Ti minutter senere er rummet desinficeret.

UVD Robots sælger over hele verden og nu også i mange andre brancher end hospitalerne, som robotten ellers er udviklet til at betjene. Hoteller, lagerbygninger, lufthavne og kontorer bestormer den fynske virksomhed med ordrer. Alle andre steder end på danske hospitaler.

»Vi har fået enkelte henvendelser fra danske hospitaler, der har ytret ønske om at se nærmere på det. Men ingen står på spring til at installere, inden anden bølge rammer«, siger Per Juul Nielsen.

Det er ifølge Lars Frelle-Petersen, medlemsdirektør i Dansk Industri, det generelle billede i sundhedsindustrien.

»Sommerpausen var en mulighed for at indføre moderne teknologier, så vi kunne stå bedre rustet til anden bølge. Men det ikke er sket. Og det er ærgerligt«, siger han.

Den nye teknologi kunne beskytte både personale og patienter bedre mod coronaen, fremhæver Lars Frelle-Petersen. Og samtidig kunne det hjælpe danske virksomheder, der udvikler innovative løsninger.

»Vi har en blomstrende robotindustri, der gerne vil hjælpe til, og som buldrer frem i Europa og resten af verden. Ud over rengøring kan man få robotter til at tage coronatest - de tager allerede blodprøver.

Sundhedsmyndighederne burde gå aktivt ind i det, og det kan give anledning til undren, at de ikke gør det«, siger han.

Samme melding kommer fra Jesper Grønbæk, direktør for Health Tech Hub Copenhagen, en forening, som hjælper 190 techvirksomheder, der har specialiseret sig i udvikling af sundhedsteknologi.

Health Tech Hub Copenhagen samlede i marts et katalog af nye teknologier, der kan hjælpe med at beskytte patienter og personale mod spredning af corona. Foruden rensning af stuerne kan de pleje og overvåge patienterne, også hjemme, så kontakt med sygeplejersker og læger minimeres.

»Desværre er der ikke mange af mulighederne, der bliver brugt i stor stil. Ikke i Danmark«, siger Jesper Grønbæk.

En af løsningerne kan være telemedicin, der overvåger kronikere og andre sårbare patienter i hjemmet, så de undgår en risikofyldt tur til læge eller sygehus.

Læs mere om nyheden på politiken.dk

Relateret