Getty Images
08.01.21 DI Life Science Nyheder

Nyt mål for trivsel skal forbedre målinger

Ny rapport fra Happiness Research Institute sætter fokus på nye metoder til måling af trivsel; Wellbeing Adjusted Life Years (WALY’s).

Rapporten foreslår at benytte WALY’s til at evaluere patienters oplevelser. Denne tilgang, der er rodfæstet i årtiers forskning og omfattende validerede målinger af subjektiv velvære. WALY’s har to primære fordele i forhold til eksisterende mål:

  1. WALY’s er baseret på empiriske målinger om menneskelig adfærd og er derfor ikke afhængige af fejlbare udtryk og simplificerede antagelser om menneskelig natur.
  2. WALY’s kan måle og modellere indflydelse på tværs af sociale, økonomiske og miljømæssige områder.

Samlet set demonstrerer rapporten, hvordan WALY’s kan benyttes til empiriske vurderinger af grundlæggende determinanter for det gode liv ved at tilvejebringe en fælles enhed for påvirkninger på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige områder. WALY’s tilbyder et nyt perspektiv, hvorfra man kan overveje effektiviteten af ​​offentlige og private investeringer og som kan være med til at belyse tidligere uudnyttede potentialer, samt skabe meningsfuld og varig indflydelse på individuel og samfundsmæssig trivsel.

Interesseret i at læse mere?

Download rapporten

Også OECD har øget fokusset på trivsel. I november lancerede OECD det nye center WISE (Center for Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Oppurtunities), som bl.a. har til opgave at sikre bedre måling og brug af trivselsindikatorer i medlemslandene for at forbedre menneskers trivsel og reducere ulighed. 

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold