21.10.21 DI Life Science Nyheder

Bliv en del af erhvervsfyrtårnet for sundhed

Som resultat af anbefalingerne fra de Regionale Vækstteams fra foråret 2021 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu åbnet op for ansøgninger fra konsortier, der ønsker at løfte opgaven med at udvikle et af de otte lokale erhvervsfyrtårne, der skal fordele sig på tværs af landet.

Vækstteam Hovedstaden omhandler ’organisering af anbefalinger og konsortium for life science og ulighed i sundhed’ som lokalt erhvervsfyrtårn. Der er fokus på at realisere det store erhvervs- og eksportmateriale, der ligger i, at Hovedstaden bliver global sundhedshovedstad med udgangspunkt i indsatser omkring svær overvægt.

Der er pt. Afsat 595 mio. kr. til udviklingen af erhvervsfyrtårnene – hertil kommer yderligere 500 mio. kr. fra regeringens seneste reformudspil, såfremt der kan opnås politisk flertal i Folketinget. Det er blevet besluttet, at midlerne udbydes i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midlerne.

Alle otte erhvervsfyrtårne skal sætte initiativer i gang som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Hensigten er, at de lokale erhvervsfyrtårne skal fungere som nationalt udstillingsvindue for danske styrkepositioner og på den måde forventeligt blive en løftestang i eksport-, innovations-, og investeringsfremme på tværs af landet.

Det er et krav, at aktører går sammen i konsortier med ejerskab og forankring i hele den pågældende geografi. Konsortierne skal have kapacitet til at udføre og medfinansiere anbefalingernes erhvervsrettede aktiviteter med internationalt udsyn og et højt teknologisk niveau. Samtidig skal de have kapacitet til at løfte indsatserne over en længere årrække. 

Ansøgningsfristen er d. 23. november 2021 kl. 12.00, og her finder du mere info samt ansøgningsmaterialet.

Relateret indhold