Getty Images
29.09.21 DI Life Science Nyheder

DI Life Science i høringssvar: Vi støtter oprettelsen af HERA

DI har den 28. september 2021 indgivet høringssvar til Sundhedsministeriet vedrørende EU-Kommissionens HERA-pakke.

DI støtter fuldt ud oprettelsen af en europæisk Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA). En myndighed på linje med det amerikanske BARDA er ikke bare et vigtigt redskab, men en forudsætning for at sikre os mod fremtidige kriser. Derfor er det også vigtigt, at myndigheden kommer godt fra start med den rette formålsbeskrivelse, scope og skills.

DI kan tilslutte sig Kommissionens kernemission for HERA, der netop adresserer kombinationen af multilateral koordination og en stærk beredskabsarkitektur, herunder sikring af internationale værdikæder, databaseret arbejde med overvågning og horizon scanning samt forskning i og udvikling af nye medicinske modforanstaltninger.

COVID-19 pandemien har tydeligt vist, at vi kommer længst med samarbejde. DI glæder sig derfor over, at Kommissionen i sit forslag lægger op til at HERA har en inddragende approach. DI opfordrer regeringen til at støtte denne tilgang til samarbejde, som bør inkluderer følgende interessenter;

  1. andre EU-agenturer,
  2. medlemsstaterne og nationale myndigheder,
  3. privat sektor,
  4. akademia, 
  5. andre internationale organisationer, f.eks. WHO og,
  6. andre beredskabsinstitutioner, f.eks. BARDA.

DI mener, det er afgørende, at et tæt offentligt-privat samarbejde bliver en del af myndighedens DNA. HERA skal opbygges om tætte partnerskaber med privatsektoren i alle dele af forsyningskæden – for medicinske modforanstaltninger såvel som andre kritiske produkter og forsyningskæder – samt akademia. Under COVID-19 krisen oplevede vi, hvordan dette samarbejde var afgørende for responsen manifesteret i arbejdet i regi af HERA Incubator. I den videre udvikling af HERA skal vi fortsætte de gode takter fra dette samarbejde.

I prioriteringen af HERA’s arbejde bør arbejdet med udvikling af nye modforanstaltninger have særlig vægt. Dét, hurtigt at kunne igangsætte produktion af modforanstaltninger som f. eks. vacciner, er altafgørende i mødet med sundhedskriser. Danmark bør derfor støtte op om, at HERA har en dedikeret indsats til at identificere potentialer for fremtidige produkter i life science sektoren. De er afgørende at inddragelsen af privatsektoren ikke kun forekommer på ad hoc basis i konkrete sager, men også forankres mere generelt i HERAs opgaveløsning. DI opfordrer således til, at Det Rådgivende Forum for HERA og Samarbejdsforum for Erhvervslivet systematisk inddrages og gøres centrale i HERA’s operationer.

DI høringssvar: Kommissionens HERA-pakke

Læs DI's høringssvar

             linkedin - v5.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3140
  • Mobil +45 2211 7389
  • E-mail sios@di.dk

Relateret indhold