Joshua Gross
30.09.21 DI Life Science Nyheder

Mangel på arbejdskraft bremser udvikling af dansk life science

På DI Topmødet 2021 gav LEO Pharmas CEO, Catherine Mazzacco, et indblik i nogle af de udfordringer, danske life science virksomheder har.

Den 28. september 2021 blev DI Topmødet 2021 afholdt. Her blev der sat fokus på muligheder. Dels på nye muligheder: Hvordan bruger Danmark det hastige skifte fra krise til opsving til at skabe varig fremgang med ny vækst, nye job, nye virksomheder, nye ideer? Og dels på lige muligheder: Hvordan giver vi alle lige gode forudsætninger for at udfolde deres talent? Hvordan får vi endnu flere ombord i fællesskabet på arbejdsmarkedet?

Her talte blandt andre LEO Pharmas CEO, Catherine Mazzacco, omkring øget vækst og velstand gennem forbedret sundhed. Life science industrien står dog overfor en række udfordringer, der kan være med til at begrænse mulighederne for vækst i de danske life science virksomheder. Catherine Mazzacco understregede, at en af de væsentligste udfordringer for life science-industrien er mangel på kvalificeret arbejdskraft:

Right now the biggest challenge for the life science industry is obviously the lack of qualified workforce and if you just look at per se the life science industry it is estimated that there is about 1000 workers that are missing. Catherine Mazzacco, CEO LEO Pharma

Endvidere påpegede Catherine Mazzacco, at manglen på kvalificeret arbejdskraft medvirker, at de danske life science virksomheder i mindre grad kan bidrage til en øget værdiskabelse, der er med til at forbedre livskvaliteten hos personer med hudlidelser. Desuden oplever LEO Pharma, som flere andre danske life science virksomheder, at manglen på arbejdskraft medførerat markedsførelsen af nye produkter forsinkes. Konsekvensen heraf er, at patienter må vente længere på ny medicin og at virksomheden taber omsætning. 

Tidligere på året var LEO Pharma sammen med andre life science virksomheder ude med et opråb til politikerne om netop manglen på arbejdskraft i life science industrien. Det er blandt andet bureaukratiske bespænd, der bevirker at virksomhederne ikke kan benytte sig af udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere: Lund­beck, Leo Phar­ma og De­mant i op­råb til po­li­ti­ker­ne: Vi mang­ler ar­bejds­kraft, pa­tien­ter må ven­te læn­ge­re på ny me­di­cin, og vi ta­ber om­sæt­ning

Catherine Mazzacco lagde på DI Topmødet 2021 yderligere vægt på, at diversitet blandt medarbejdere er med til at fremme innovation, samt skabe mere inspiration blandt medarbejderne, hvilket i sidste ende kan være med til at øge performance blandt medarbejderne og virksomhedens værdiskabelse.

Diversity and inclusion have always been key values for me personally because diverse teams are just driving innovation, are just creating more inspiration and they are ultimately performing better. Catherine Mazzacco, CEO LEO Pharma

Se hele interviewet med Cahterine Mazzacco, CEO LEO Pharma

Fik du ikke set DI’s Topmøde?

Se hele DI Topmødet 2021

             linkedin - v5.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold