Getty Images
28.09.21 DI Life Science Nyheder

Kære DI: Vi mangler medarbejdere – kan I hjælpe os med at optimere vores produktionskapacitet?

Sådan lyder det ofte, når en virksomhed henvender sig til rådgiverne i DI Personalejura. For mange virksomheder er det lige nu vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, og det er frustrerende, at man på den baggrund er nødt til at sige nej til ordrer og dermed omsætning. Der er dog gode muligheder for at øge kapaciteten inden for rammerne af de respektive overenskomster. Læs her hvordan.

Mange virksomheder befinder sig lige nu i den samme situation; ordrebogen er fuld, men det er svært at rekruttere nye medarbejdere, og derfor bliver det vanskeligt at imødekomme kundernes efterspørgsel.

Som en midlertidig løsning er det måske nærliggende at lade medarbejderne arbejde over, for på den måde at øge kapaciteten i produktionen. Overarbejde kan være udmærket, indtil en permanent løsning er på plads, men der findes en bred vifte af øvrige tiltag, som også kan iværksættes for at imødekomme et øget produktivitetsbehov. Og med afsæt i disse tiltag er det muligt at skræddersy lige netop den løsning, der tilgodeser behovet både i virksomhedens produktion og blandt medarbejderne.

 

Tilbud om rådgivning

Hos DI Personalejura er vi altid parate til at hjælpe med rådgivning målrettet den enkelte virksomhed og dens specifikke behov. Derudover holder vi også kurser og webinarer, og man kan blive medlem af vores netværk, så virksomheden er godt klædt på til at iværksætte ændringer i arbejdstiden, som passer de altid skiftende bemandingsbehov.

Overenskomsternes muligheder

Varierende ugentlig arbejdstid
I Industriens Overenskomster, Fællesoverenskomsten og flere andre overenskomster er der regler for, hvordan arbejdstiden kan planlægges mere fleksibelt ved hjælp af varierende ugentlig arbejdstid. Dermed kan udsving i produktions- og bemandingsbehov imødekommes, imens medarbejderne i gennemsnit arbejder det samme antal timer, som de plejer.

Omlægning af den eksisterende arbejdstid
Nogle virksomheder oplever, at medarbejdernes arbejdstid er tilrettelagt, så der er for mange medarbejdere på nogle tidspunkter og for få medarbejdere på andre tidspunkter. På den måde understøtter tilrettelæggelsen af arbejdstiden ikke virksomhedens driftsbehov.

Overenskomsterne giver mulighed for at ændre arbejdstiden for medarbejderne, så arbejdstiden bedre understøtter virksomhedens driftsbehov. På den måde kan arbejdstiden f.eks. lægges på hverdage kl. 10.00-18.00 i stedet for kl. 06.00-14.00, hvis det vil optimere driften.

Skifteholdsarbejde
Regler om skiftehold og arbejde i holddrift indeholder mange muligheder for at tilrettelægge virksomhedens driftstid fleksibelt. Skifteholdsarbejde planlægges oftest over længere perioder, hvor virksomhedens behov for arbejdskraft ikke er det samme i hele perioden.

Hvis virksomheden kender sit driftsbehov og dermed sit behov for arbejdskraft, kan virksomheden tilpasse antallet af arbejdstimer i en given periode, så bemandingen passer til virksomhedens driftsbehov. Virksomheden vil dermed undgå at skulle iværksætte overarbejde i nogle perioder og opsige medarbejdere i andre perioder.

Aftale om udvidet arbejdstid
Er virksomheden omfattet af Industriens Overenskomst, kan den indgå en lokalaftale med medarbejderne om, at arbejdstiden udvides. På den måde kan det aftales, at medarbejderne skal arbejde flere timer, end de ellers er ansat til.

Lær mere
Vi har samlet information om optimering af arbejdstid på vores hjemmeside, og her kan du også læse om vores kurser, webinarer og netværk om arbejdstid. Du finder det hele samlet her.

             linkedin - v5.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold